Тайните на живота

Проблемите ти ще се разрешат едва тогава, когато престанат да те занимават по такъв начин, че да те смазват. Проблемът, който те вълнува, не е малък, но нещата не са така, както си ги представяш. Фокусираш се върху погрешна точка на проблема, паникьосваш се, стряскаш се и резултатът е, че не можеш да решиш проблема, именно защото водата на душата ти е мътна. Не можеш да видиш какво става на дъното, не можеш да различиш подбудите на твоите дела, на твоите желания, объркан си. Затова ти е необходимо да постъпиш като подвижниците, когато ги занимава нещо – те го оставят за малко по-късно, защото опитът им показва, че времето носи решения и те кара да гледаш по-хладнокръвно на живота, узряваш, обогатяваш се, помъдряваш, освещаваш се, напредваш духовно и поглеждаш по друг начин на нещата.

Когато имаш проблем, не настоявай да се реши на часа, точно в този момент, защото решението няма да те намери в онзи миг. И не поради някаква друга причина, а защото ти не го оставяш да дойде, защото постъпваш прекалено много съобразно логиката, с паника, прибързано, настойчиво. Искам всичко да разреша сега, да се уреди проблемът с работата ми, в живота ми, в семейството ми, да отмине душевният ми проблем... До два дни всичко да се е оправило!

И тогава идва ред на думата търпение, следва дълго време, необходимо време, когато ще дойдат и други удари в живота ти, но времето минава и виждаш, че проблемът ти се е решил след пет месеца. Следователно не е ли по-добре да имаш по-плавни движения, по-правилни избори, по-бистри и кристални мисли, по-тихо поведение. Всичко това ще позволи на Бога да влезе в живота ти.

Разказвам ви това, защото често пъти съм свидетел, как хората отиват при някой духовник, обръщат се към Бога или четат някаква книга, искайки всички техни проблеми да се решат веднага. В живота обаче се нуждаеш от търпение, да се облегнеш върху Божията сила, върху Божията премъдрост, да не Го съдиш, когато Той позволи в живота ти да настъпят притеснения. Естествено това е трудно изпълнимо, защото оплаквайки се, ние съдим Бога. И какво друго е оплакването освен критика срещу Бога, а именно: Боже, не знаеш какво правиш! Свикнали сме да съдим Бога дори за времето! Идва дъждовно време и започваме да роптаем: Ама какво е това време, Боже! А колко повече съдим Бога за по-сериозните неща в живота ни – за някоя болест, загуба, неуспех, гонение и клевета.

След като казваш, че вярваш в Бога, искам да те попитам нещо. Къде е вярата ти, какво ще рече „вярвам в Бога”? Това означава, че Му се доверявам, че смятам, че Той знае много добре какво прави и Този, Който знае много добре какво прави, оставя да се случи това в живота ми. Нима Той не е мъдър? Тоест, ти какво си, някакво изключение? Нима няма да имаш проблеми в живота? Както всички хора, така и ти ще имаш проблеми. Защо тогава се оплакваш, особено ти, който си вярващ? Няма ли да бъдеш изпитан, няма ли да изпиташ болка, няма ли да поплачеш? Как ще се проявят тези качества на душата ти, които са заровени дълбоко? Трябва да изпиташ болка.

Бог не е несправедлив. Милиони хора изпитват болка, а ти искаш никога да не изпиташ, никога да не се огорчиш, никога да не те споходи някаква скръб. Но трус ще дойде и в твоя живот, както е дошъл в живота на всички. 

Не си разбрал, че чрез този проблем Бог ти изпраща послание, дава ти урок и ако не го приемеш, ще дойде друг проблем, защото Бог ти казва: въпросът не е да ти реша проблема, а да разбереш, че тук, например, трябва да научиш думата смирение, думата любов, думата прошка, думата откриване на душата, милостиня, поправяне на характера и ако не ги научиш сега, ще дойдат други мъки, където ще научиш тези неща по-късно. Това са тайните на живота.

* Архим. Андрей Конанос е роден през 1970 г. в Мюнхен, Германия, а от 1977 г. живее в Атина. Завършва класическа гимназия и Богословския факултет на Атинския университет. Канен е като лектор в много градове на Гърция, Кипър и САЩ. През 2014 г. на български език излезе сборникът "Укрепи душата си", включващ 7 негови беседи.

Споделено със съкращения от: dveri.bg
Снимки: Архимандрит Андрей Конанос, perivolipanagias.blogspot.ru