Рождество Христово! Рождество
и на правдата света в Балкана!
За небето сяйно тържество –
и за българский народ – настана,
че постигнат той видя си бляна.

Рождество Христово! Празник мил
от морето Черно до Морава
и при Охрид, дето Самуил
гледа смаян как се въплотява
в бърз растеж мечта му величава.

Рождество Христово! Векове
чакала България такова!
И здрависва в тия часове
в радост неизпитвана и нова
слънцето във люлката Христова.

1915 г.

* Андрей Рублёв, Рождество Христово, 1405 г., Благовещенски събор - Кремъл, Москва