За брака

Тогава Ал-Митра проговори пак и рече: 
– Учителю, кажи ни и за Брака.  

И той отвърна с думите: 
– Съчетани сте родени и съчетани ще бъдете навеки. 

Съчетани ще бъдете и когато белите крила на смъртта разпилеят дните ви. 
Да, съчетани ще бъдете дори в безмълвната Божия памет. 
Ала прегръдката ви нека охлабее – да можете да дишате. 
И нека ветрите небесни волно духат между двама ви. 
Бъдете влюбени, но не с любов окови – а развълнувано море помежду двата бряга на душите ви. 
Пълнете си един друг бокала, ала не пийте от един бокал; 
давайте един на друг от хляба си, но всеки да си знае своя къшей. 
Пейте, танцувайте и се радвайте, ала бъдете всеки себе си самият, тъй както струните на лютнята са поотделно, макар да трептят в единен напев. 

Бъдете предани, но не отдавайте сърцата си един на друг, защото само ръката на Живота може да ги съхрани. 
Живейте в близост, ала не и в преголяма близост, защото и колоните на храма се издигат поотделно и нито кипарис вирее в сянката на дъб, ни дъб пониква в сянка на кипарис.

За децата

А една жена с детенце на ръце продума: 
– Кажи ни нещо за Децата. 
А той й рече: 
– Вашите деца не са ваши чада. 
Те са синове и дъщери на копнежа на живота за живот. 
Идват чрез вас, но не са из вас. 
И макар да живеят с вас, не ви принадлежат.

Можете да им отдадете любовта си, но не и мислите си, защото те имат свои мисли. 
Можете да им дадете подслон на телата им, но не и на душите им, защото душите им обитават къщата на бъдното, в която не можете да влезете дори насън. 
Можете да се стремите към тях, но не се мъчете да ги направите като себе си, защото животът не се връща назад, нито помни вчера. 
Вие сте лъковете, които изстрелват чадата ви като живи стрели. 
Стрелецът вижда целта си върху пътеката на безкрая и ви огъва с мощ, така че вихрените Му стрели да отлетят надалеч. 
Нека огъването ви в ръката на Стрелеца е за радост; защото както Той обича литналата стрела, тъй му е драг и якият лък в десницата Му.

От „Пророкът”, Халил Джубран, изд. Кибеа, 2009
Картини: Khalil Gibran