За науката на живота, споделено от майстора на фантастичните истории, чието творчество е удостоено с пет награди „Хюго“, а през 1981 г. на негово име е наречен астероидът 5020 Азимов.

(1920 ~ 1992) 

Най-тъжният аспект на живота днес, е че науката събира знания по-бързо, отколкото обществото събира мъдрост.

Искрено вярвам, че самообучението е единствената форма на обучение, която съществува.

Бог обича всички нас, но от никого не е във възторг.

Пътят може да бъде удоволствие само ако накрая достигнеш целта.

Нито едно пътешествие не е опасно за онзи, който маха от брега.

Дали се опитвам да намеря Бог? Той е по-умен от мен, нека ме намери сам.

За да се получи човек, са необходими няколко мига удоволствие, но за кон са нужни пари.

Ако гладна мечка те измъкне от челюстите на вълк, нямаш причина да си ѝ благодарен.

Насилието е последното убежище на некомпетентния.

Ако си увиснал на въже над пропаст, не се мъчи да хванеш монетата, паднала от джоба ти.

Първо правило на диетиката: ако ви е вкусно, значи е вредно за вас.

Ако трябва да извадиш зъб, да го вадиш бавно не е проява на нежност.

Самокритиката е слабо наказание за некомпетентността.

Ако учтивото искане се окаже безуспешно, просто вземи онова, което ти трябва.

Бедата при победата е, че човек може да се окаже от страната на победените.

В живота, за разлика от шаха, играта продължава и след мата.

Винаги сме сигурни, че току-що взетото решение е погрешно.

Колкото повече време ти е нужно, за да стигнеш някъде, толкова по-безсмислено ти се струва това някъде.

Малкото може да бъде красиво. Орелът може да бъде гладен понякога, но канарчето никога.

Пешката е най-важната фигура на шахматната дъска - за останалите пешки.

По-важно е да познаваш самото нещо, отколкото името му.

Не позволявай на това, което смяташ за морално, да ти попречи да вършиш онова, което е правилно.

Пиша по същата причина, поради която дишам, защото ако не го правя, ще умра.

Животът е приятен. Смъртта е спокойна. Само преходът е неприятен.

Изображения: Entertainment | HowStuffWorks, Chicago Tribune, Pinterest