… Ако някой ме застави да напиша няколко „божи заповеди” към писателя, аз бих ги съставил така:

Първа заповед: Обичай хората въпреки техните грехове и се опитвай да откриеш в тях неповторимото, красивото, човечното, чудесното. Ако не го откриеш – измисли го!

Втора заповед:  Вярвай в оправянето на света, въпреки всички „доказателства” на историята в обратното.

Трета заповед: Бъди наивен и вярвай на човека, а не на очите си, ако виденото с очите те кара да отвръщаш лицето си от него.

Четвърта заповед: Бъди верен на себе си и на истината, в която вярваш. Не блудствай и не пиши за неща, които не лежат на сърцето ти, и не забравяй, че изкуството, за разлика от жената, се оплодява само от сърдечната любов. Така че допирай се до темата само когато я обичаш.

Пета заповед: Не се възгордявай.

Шеста заповед: Не избягвай страданието, защото през страданието минават всички пътища на творчеството.

1975 г., в-к „Пулс”
Публикувано в книгата „Надникване в съкровеното”, 1977 г.