Да се доказва Бог е кощунство, да се отрича - безумие.

Големият италиански политик, журналист и активист, изиграл важна роля за обединението на страната, е роден през 1805 г. в Генуа. Уверен, че италианското обединение е възможно единствено посредством масово въстание, той усилено пропагандира своите революционни идеи, а през 1831 г. създава движението "Млада Италия" (именно от него години по-късно Васил Левски заимства теоретичния и практически опит в организирането на българското революционно движение). Италианските мотиви у Мацини се преплитат с европейските – той се стреми да създаде общоевропейска революционна организация, подобна на създадената от него "Млада Италия". Почти по същото време се учредяват "Млада Полша" и "Млада Германия". Този процес продължава с "Млада Швейцария" през 1835 г. и стига до създаването на "Млад Китай" през 1905 г. През април 1834 г. в Берн представителите на първите три първи организации приемат "Статут на Млада Европа", който формира ядрото на бъдеща обединена Европа. Мацини нарича своя проект "Свещен съюз на народите". 

Обичай страната си. Твоята родина е земята, в която спят родителите ти, в която се говори езикът, избран от сърцето ти, шептящ първите думи на любов. Тя е домът, който Бог ти е дал, за да се стремиш към съвършенството и да се изкачиш до Него.

Прошката е добродетелта на победата.

Честта на една страна зависи много повече от премахването на нейните недостатъци, отколкото от възхвалата на нейните достойнства.

Първата майчина целувка учи детето на любов. Първата свята целувка от жената, която го обича, учи човека на надежда и вяра в живота.

Поезията е ентусиазъм с криле от огън. Тя е ангел от висши мисли, който ни вдъхновява със силата на своята саможертва.

Религията на човечеството е любовта.

Мъжът и жената – това са две ноти, без които струните на човешката душа не създават хармоничен акорд.

Животът има смисъл само като задача или дълг.

Възпитанието означава търсене на способностите на детето, а не създаване на нови способности, които ги няма в него.

Море и небе - два символа на безкрайността.

Музиката е съвършеният глас на сътворението – ехо от невидимия свят.

Няма и не може да има никакъв компромис между доброто и злото, между истината и лъжата, между прогреса и регреса.

Музиката е благоуханието на Вселената.

Всяка нация е в действителност държава; но у всяка нация има само една държава.

Да направиш грешка – това означава да претърпиш провал, достоен за съжаление, но да знаеш истината и да не я следваш - това е вече престъпление.

Дружбата е една от най-големите радости на живота; а една от най-големите радости на дружбата е да имаш някому, комуто можеш да повериш тайна.

Обичайте и уважавайте жената; търсете в нея не само утешение, но и сили за вдъхновение и за удвоение на вашите нравствени и умствени способности.

Отсъствието на великодушие у победителя намалява наполовина значението и ползите от неговата победа.

Снимки: Gianluca Colucci, ThingLink