"Нашият живот е това, което ние мислим за него."

Дейл Брекенридж Карнеги (24 ноември 1888 ~ 1 ноември 1955)

Преди няколко години при едно интервю по радиото, ме помолиха да отговоря на следният въпрос: „Кой е най-важният урок, който сте получили през живота си?"

Да отговоря ми беше лесно - най-ценният урок, който бях усвоил в живота си, е осъзнаването важността на това, което мислим. Кажи ми какво мислиш и аз ще ти кажа какъв си. Нашите мисли определят особеностите на нашата личност. Нашето отношение към живота, това е факторът, определящ съдбата ни. Емерсон е казал: „Човек е това, което мисли в течение на деня." Нима той може да бъде нещо друго? Сега вече зная, извън всяко съмнение, че най-големият проблем, с който се сблъскваме, в действителност едва ли не единственият проблем, с който ние с вас си имаме работа, това е изборът на правилно умонастроение. Ако сме способни да направим този избор, ние ще се окажем на пътя към решаването на всички свои проблеми. Великият философ Марк Аврелий, който е управлявал Римската империя, е изразил тази мисъл в девет думи. Девет думи. които могат да определят вашата съдба: "Нашият живот е това, което ние мислим за него."

Наистина, ако мислим за щастието, ние се чувстваме щастливи. Ако ни посещават печални мисли, ние тъжим. Ако в нашите мисли присъства страхът, ние се страхуваме. Ако мислим за болести, напълно възможно е да се разболеем. Ако мислим за неудачите в нещо, навярно ще претърпим фиаско. Ако сме потънали в жалост към себе си, всички ще ни избягват.

На вас ви се струва, че аз ви пропагандирам примитивно оптимистично отношение към всички ваши проблеми? Не, за съжаление, животът не е толкова прост. Но аз съм за това, че ние сме длъжни да изработим у себе си положително. а не отрицателно отношение към обкръжаващия ни свят. С други думи, ние следва да се погрижим за решаването на своите проблеми, но не и да проявяваме безпокойство по този повод. В какво се състои разликата?

Нека да илюстрирам тази мисъл. Всеки път, когато пресичам някоя нюйоркска улица с интензивно движение, аз се грижа за това да не попадна под някоя кола, но това не ме хвърля в безпокойство. Да се грижиш, това означава да съзнаваш в какво се заключват нашите проблеми и спокойно да вземаш мерки за тяхното разрешаване. Да проявяваш безпокойство, това означава непрекъснато движение в кръг, старателно довеждащо ни до изстъпление. Преди много години бях прочел не голяма книга, която остави неизлечима следа в моя живот. Тя се наричаше "Как мисли човекът?". Нейният автор е Джеймс Лейн Аллън и ето какво е написано там: „Човек е открил, че когато изменя своето отношение към нещата и към другите хора, те също се изменят по отношение към него… Достатъчно е човек коренно да измени своите мисли и той с удивление ще види как бързо се изменят материалните условия на неговия живот. Хората притеглят към себе си не онова, което искат, а онова, каквото са те самите ... божеството, определящо нашите съдби, е заключено в нас самите. То - това е нашата истинска същност... Всичко, което човек достига, се явява пряк резултат на неговите собствени мисли... Човек е способен да се издигне, да победи или да достигне успех само ако издигне своите мисли. Той може да остане слаб, жалък и нещастен само ако се откаже да възвиси своите мисли."

Както е казано в Книгата на Битието, творецът е дал на човека власт над цялата огромна земя. Безусловно, това е велик дар. Но на мен не са ми нужни такива свръх царски прерогативи. Всичко, което аз искам, е да придобия власт над самия себе си. Власт над своите мисли, над своите страхове, власт над своя разум и над своята душа. И най-забележителното - аз зная как да достигна тази власт в удивителна степен и когато поискам. За това трябва просто да управлявам своите действия, а те на, свой ред ще окажат влияние на моите реакции. И така, нека си спомним следните думи на Уилям Джеймс: "Много от това, което наричаме зло, често може да се обърне в ободряващо и вдъхновяващо добро по пътя на простата промяна на умонастроението на страдащия - от страх и отчаяние трябва да се премине към борба."

И тъй, нека се борим за своето щастие!

Нека да започнем да се борим за своето щастие на основата на оптимистичното конструктивно мислене. Затова аз Ви предлагам програма, която трябва да изпълнявате всеки ден. Тя се нарича: "ИМЕННО ДНЕС”

ИМЕННО ДНЕС

1. Именно днес аз ще бъда щастлив. Това означава, че ще се ръководя от думите на Абрахам Линкълн, който е казал, че болшинството хора са щастливи примерно толкова, колкото са пълни с решимост да бъдат щастливи". Щастието е заключено вътре в нас, то не е резултат от външни обстоятелства.

2. Именно днес аз ще се постарая да се приспособя към този живот, който ме обкръжава, а няма да се опитвам да приспособя всичко към своите желания. Ще приема моето семейство, моята работа и обстоятелствата на моя живот такива, каквито са и ще се постарая да се приравня към тях.

3. Именно днес аз ще се погрижа за своя организъм. Ще направя гимнастика, ще се погрижа за тялото си, правилно ще се храня, ще се постарая да не принасям вреда на своето здраве и да не го пренебрегвам за да стане моят организъм идеална машина за изпълнение на моите изисквания.

4. Именно днес аз ще се постарая да отделя внимание на развитието на своя разум. Ще изуча нещо полезно. Няма да бъда лентяй в умствено отношение. Ще прочета това, което изисква усилия, размисъл и съсредоточаване.

5. Именно днес ще се заема с нравствено самоусъвършенстване. За това разчитам да осъществя три неща: ще направя за някой нещо полезно, но така, че той да не знае за това; ще направя поне две неща, които не ми се иска да правя - просто за упражнение, както съветва Уйлям Джеймс.

6. Ще се постарая да изглеждам колкото се може по-добре: по възможност ще облека онова, което най-много ми отива, ще разговарям с тих глас, ще се държа любезно, ще бъда щедър на похвали, ще се постарая да не критикувам, да нямам претенции към никого и да не се опитвам никого да управлявам или да превъзпитавам.

7. Именно днес аз ще се постарая да живея само за днешния ден, няма да се стремя да решавам проблемите на целия си живот изведнъж. В течение на дванадесет часа ще мога да правя такива неща, които биха ме хвърлили в ужас, ако би ми се наложило да се занимавам с тях цял живот.

8. Именно днес аз ще набележа програма за своите работа Ще си запиша какво имам да направя всеки час. Възможно е да не мога да следвам точно тази програма, но ще я съставя. Това ще ме избави от две злини - привързаност и нерешителност.

9. Именно днес ще прекарам половин час в спокойствие и самота и ще се постарая да се отпусна.

10. Именно днес няма да се страхувам, и особено няма да се страхувам да бъда щастлив, да се наслаждавам на красотата, да обичам и да вярвам, че онези, които обичам, ме обичат.

Ако вие искате да изработите у себе си умонастроение, което ще ви донесе спокойствие и щастие, изпълнявайте правило първо.

От книгата: ”Как да престанем да се безпокоим и да заживеем пълноценен живот”, Дейл Карнеги, изд. Куриер, Alex TM&Co, 1990
Снимка: imdb.com