Писателите за писателите

(Charles Dickens, 1839, by Daniel Maclise)

Дикенс – това е един непрекъснато действуващ вулкан, и планините лава, изхвърлени от него, са по-разнообразни от хълмовете на всички други наши писатели, взети заедно.

Когато в детството си с увлечение четях Дикенс, аз само смъртно си давах сметка за неговия велик подвиг. Сега, когато познавам мъничко живота и съм се нагледал на всякакви Бламбовци, не бих се уморил да стоя на пътя, свалил смирено шапка, и да гледам как минава покрай мен този велик, доблестен призрак.

За мен Дикенс е безспорно най-великият романист на Англия и най-великият в историята на романа пример за тържество на истински, буйния талант. Перото на Дикенс създаде Англия, при това по-жива от истинската.

Джон ГОЛЗУЪРДИ, 1912 г.

(Dickens' Dream by Robert Will, watercolor, 1870. Charles Dickens Museum, London)

Мисля, че Дикенс е най-крупният писател-реалист на XIX-то столетие и че неговите книги, проникнати от истински християнски дух, са принесли и ще продължават да принасят твърде много добро на човечеството.
Лев ТОЛСТОЙ, 1904 г.

Той е бил общо взето, сантиментален писател, бъбрив и не много умен. Впрочем, той е умеел да построи роман както никой друг и, разбира се, по-добре от Балзак.
Максим ГОРКИ, 1919

Дикенс е изключително естествен писател и затова винаги се подчинява на своя талант, забележителен майстор на весели нелепици и превъзходен, необикновено силен стилист. Той беше роден разказвач и удивително тънко разбираше човешката природа и човешките характери – в този велик художник има някаква закачливост, като у ученик през коледната ваканция.
Джон ГОЛЗУЪРДИ, 1924 г.

Картини: Wikimedia Commons