За един по-красив словоред в пошлото ежедневие 

¶ Истинският интелигент някога няма да каже: „Глупава беше, глупава си остана”.
Той ще каже: „Времето няма власт над нея.”

¶ Истинският интелигент никога няма да каже: „Върви на майната си!”
Той ще каже: „Ориентирайте се към оригиналния си първоизточник!”

¶ Истинският интелигент никога няма да каже: „Изчезвай, по дяволите!”
Той ще каже: „Вървете си, с достойнството!”

¶ Истинският интелигент никога няма да каже: „Заври си собственото мнение в задника!”
Той ще каже: „Обличайте своите разсъждения в по-меки форми!”

¶ Истинският интелигент никога няма да обиди жената.
Той просто ще й пожелае наситен личен живот.

Истинският интелигент – човек, който твърде много мисли за това, което съвършено не го касае.

Източник: izbrannoe.com
Изображения: Joseph Christian Leyendecker (March 23, 1874 ~ July 25, 1951) - pinterest.co.uk