За първи път „Кредото на оптимиста" е публикувано през 1912 г. в книгата на Крисчън Ларсън „Вашите сили и как да ги използвате". Кратката му версия се използва от „Оптимист интернешънъл", световно общество от хора, съсредоточени върху положителните промени в света.

(Оптимист и пессимист, 1893, Владимир Егорович Маковский, Национальный художественный музей Республики Беларусь)

• Да бъдете силни и нищо да не е в състояние да наруши вътрешния ви мир.

• Да излъчвате и внушавате здраве, щастие и благосъстояние на всеки, с когото общувате.

• Да накарате всичките си приятели да почувстват, че притежават нещо много ценно. 

• Винаги да гледате от слънчевата страна на живота и активно да прилагате оптимизма си.

• Да мислите само най-доброто, да работите само за най-доброто и да очаквате само най-доброто. 

• Да се ентусиазирате от успеха на другите също толкова, колкото и от собствените си успехи.

• Да забравите грешките от миналото и да се фокусирате върху великите постижения на бъдещето.

• Да имате винаги ведро изражение и да дарявате усмивка на всеки срещнат познат и непознат.

• Да отделяте извънредно много време за самоусъвършенстване и да не ви остава време да критикувате другите.

• Да сте максимално силни, за да не допускате мрачни мисли, твърде благородни, за да се гневите, твърде умерени, за да се страхувате и извънредно щастливи, за да позволите присъствието на беди и проблеми. 

• Да имате високо мнение за себе си и да заявите този факт пред света, но не с гръмки думи, а чрез велики постъпки.

• Да живеете с вярата, че целият свят е на ваша страна и ви подкрепя при условие, че сте верни на доброто в себе си. 

(Добрый день!, 1919, Владимир Егорович Маковский)

Картина: Wikimedia Commons