(Marc Chagall's, 'Les Amoureux')

ВРЪЗКИ

Съществуват определени развиващи се динамики, които могат да се проявят единствено в динамиката на обвързването. Без обвързване не можете да се научите да се грижите за някой друг повече, отколкото за себе си. Не можете да се научите да цените растежа на силата и яснотата в някоя друга душа, дори и това да застрашава потребностите на вашата личност. Когато оставите потребностите на собствената си личност, за да насърчите и дадете възможност за развитие на някой друг, вие влизате в съзвучие с неговата душа. Без обвързаност вие не можете да се научите да виждате другите, тъй както душата ви ги вижда - като красиви и силни духове от Светлина.

В човешкия род се заражда архетипът на духовното партньорство - партньорството между равнопоставени личности, целящо духовен растеж. Той е различен от архетипа на брака, който е бил създаден, за да подпомогне физическото оцеляване, и в който партньорите невинаги се смятат за равностойни. Когато индивидите влизат в брак, способността на всеки от тях да оцелее физически се увеличава. Заедно те по-лесно намират огън, подслон, храна и вода и взаимно се защитават.  Архетипът на брака отразява възприемането на силата като нещо външно.

Архетипът на духовното партньорство отразява съзнателното устремяване на многосетивните хора към истинската сила. Духовните партньори признават съществуването на душата и съзнателно се стремят да допринесат за развитието й. Те осъзнават нефизическите динамики, които функционират в света на времето и материята. Възприемат материята като най-плътното и тежко ниво на Светлината, което постоянно бива оформяно от душите, населяващи това учебно поле. Съзнателно създават съвместния си живот заедно с една жива Земя, която обожава дивота, и с една състрадателна Вселена.

Когато се обвържете в духовно партньорство с друг човек, вие пренасяте енергията на архетипа на духовното партньорство върху материалната арена. Започвате да се оформяте и да живеете според ценностите, представите и делата, отразяващи равнопоставеността между вас и партньора ви, и сте обвързани както със своето, така и с неговото или нейното духовно развитие. Започвате да оставяте настрана потребностите на вашата личност, за да подпомогнете потребностите за духовно развитие на партньора си, и като правите това, самите вие растете. Така функционира духовното партньорство. Започвате да виждате, че онова, което е здравословно за партньорството ви, е същото като онова, необходимо за личния ви духовен растеж, че всеки от вас носи частиците, които липсват на другия. Ако например сте ревниви, вие ще откриете, че именно ревността изважда на повърхността онези части на партньора ви, които се нуждаят от изцеление, а те от своя страна се оглеждат и във вас. Започвате да цените приноса на партньора си за вашето развитие. Вие разбирате, че неговите възприятия и наблюдения са ви от полза, дори са незаменими за вашия растеж, че при общуването си навлизате в дълбоки води.

Като изграждате вашето партньорство, вие научавате ролята на любовта, обвързването и доверието. Разбирате, че само любов не стига, че без доверие не можете да давате и да получавате любовта, която и двамата изпитвате един към друг. Узнавате, че вашата връзка трябва да се преобрази във форма, която задоволява и вас, и партньора ви. Научавате се да цените потребностите на своя партньор толкова, колкото и своите, понеже партньорството, което и двамата желае-те, изисква два здрави и вътрешно стабилни индивида.

Научавате се не само на доверие един към друг, но също и на способността да израствате заедно. Разбирате, че като избягвате онова, което смятате пагубно за връзката ви, вие я излагате на най-голям риск. Не е лесно да изразите онова, което се таи във вас, особено онова, което ви прави уязвими причинява ви болка или мъка. Това са емоции, подтикващи ви към думи, които или биха ви навредили, или биха ви донесли чудесно изцеление. Научавате, че единствената подходяща възможност е да споделяте тревогите си с внимателно отношение и намерение за изцеление, и се доверявате на този процес. Като подхождате към нуждите си със смелост, а не със страх, вие вдъхвате чувство на доверие. Истинският човешки живот е най-съвършен, когато няма тайни. Той нищо не крие, а съществува в чиста любов.

Научаваме се да не постъпвате един към друг нелепо и невнимателно. Разбирате, че само да искате не е достатъчно. И двамата трябва дълбоко да желаете това и да го творите всеки ден, да го изградите и да го задържите със своите намерения. Когато съзнанието и на двама ви се пречиства, вашето партньорство става по-богато.

Научавате се каква е стойността на това да се отнасяте с разбиране към позицията на другия. Като се превъплътите в другия човек, като наистина премине-те през страховете му, а после отново се завърнете към собствената си същност, вие позволявате на общува-нето ви да надхвърли личното и да се превърне в лечение на нелично ниво. Това ви позволява да се възприемате като духовни приятели, които играят заедно и същевременно лекуват слабостите си. Дори в най-тежките мигове от работата си върху чувството на несигурност вие можете да изпитвате лекота и да си напомняте, че сте души, предприели едно пътуване през материята, и имате много по-голяма сила, отколкото показвате в този момент на слабост.

Нещата, които един индивид трябва да научи при духовното свързване с друг индивид, са същите, които групите, общностите и нациите учат при духовната си връзка с други групи, общности и нации. Проблемът е дали да се учи посредством страх и съмнение, или чрез мъдрост. Трябва да изберете между нискочестотните енергийни потоци на личността и високочестотните потоци на душата. Ако гневът на една личност към друга всява хлад, срива близостта и я кара да се отбранява, гневът на една нация или на една религия спрямо друга пред извиква същите реакции. Така е и в борбата между половете. Ако загрижеността на една личност към друга води до близост, до чувство на разбиране и взаимно уважение, загрижеността на една нация, религия или общност би произвела същия ефект. Динамиката е идентична.

От: Мястото на душата”, Гари Зукав, изд. Сарасвати

Картина: Marc Chagall's 'Les Amoureux', ArtStack
Снимка: commons.wikimedia.org