За насладите, пороците, пиянството и преситата ~ Мъдростта на времето

(„The Feast of the Bean King”, between 1640-1645, by Jacob JORDAENS)

Мощта на душата, както и на тялото, е плод на въздържание. 
МАЛМОНТЕЛ

Въздържанието, казва един стар философ, е най-добър служител на насладата.  С това въздържание, което дава здраве на тялото и душата, нямаме нужда ни от зрелища, ни от разноски, за да се развличаме. Затова въздържанието е положителна необходимост, защото животът на съвременния човек добива все повече и повече едностранна насока, която води към твърде лоши последствия. 
С. КРИВЕНКО

Въздържанието е просто един вид юзда, която туряме на своите удоволствия и на своите страсти. Оттук произлиза и изразът „Господар на себе си…” В човешкото естество има две същества – едно висше, друго – нисше. Когато висшето заповядва на другото, казват, че човек е господар на себе си и това е една похвала. Но когато, било по отсъствие на възпитание или по някакъв лош навик, нисшето вземе връх над висшето, казва за този човек, че има безредни желания, че е роб на себе си, а това е хула и презрение. 
ПЛАТОН

Народ, който пиянства, е народ, който вехне – алкохолизираният народ е на изчезване. 
Д-р ЛЕГРЕН

Като видя маси, покрити с много и всякакви ястия, чини ми се, че гледам подагра, треска, летаргия и много други болести, скрити като в засада. 
ЕДИСОН

Неразположението, което чувствувам след всяко излишество, е знак, че обидената природа си отмъщава. Всяка нередовност е едно зараждащо се самоубийство, един невидим подземен поток, който подкопава и разрушава рано или късно основите на зданието. 
БЛАКИ

Знаете ли, какво пие човек в тази чаша, която се люлее в треперещата му от пиянство ръка? Пие сълзите, кръвта, живота на жена си и на децата си.
ЛАМИНЕ

Пиянството погубва разсъдъка, унижава човека, прави го предмет на посмешище, за съжаление и отвращение. Особено е опасен алкохолизмът – той ни тика към буйство, към престъпление и обръща човека на бесен звяр. 
ВЕСИО

Алкохолизмът в наше време нанася повече поражения от трите исторически бича – гладът, чумата и войната. 
ГЛАДСТОН

В бутилката незадоволството търси утеха, страхливостта – насърчение, срамежливостта - дързост за разврат. 
ДЖОНСЪН

Силните напитки са проклятие за човека. Само като ги отхвърли съвършено, ще се спаси и ще се въздигне. Първата стъпка към човешкото достойнство е да се откажеш от това, което прави човека звяр. Народът трябва да се научи да се въздържа, иначе ще влече иго и ще бъде употребяван като оръдие. 
ЧАНИНГ

Ужасяваме се от холерата. Ракия е друг такъв бич.
ФОНСГРИВ

Никога не яж, докато ти стане тежко, никога не пий до несвяст. 
ФРАНКЛИН

Този ще освободи човечеството от бича на алкохолизма, който отведе хората чрез възпитанието от ниското пиянство към онова свещено опиянение, в което са изпадали истинските поети и където ни извисява ентусиазмът. 
РАВЕСОН

Картина: „The Feast of the Bean King”, between 1640-1645, by Jacob JORDAENS (1650-1899), Kunsthistorisches Museum