Думи на Ванга, изказани от нея по отношение на дарбата й, който подсказват как самата тя се отнася към своя феномен. Изказвания, правени в различно време пред различни хора, провокирани най-често от любопитството на посетителите. 

Портрет на Ванга, рисуван от Светлин РУСЕВ 

„Тази дарба ми е дадена от Бога. Той ме лиши от човешко зрение, но ми даде други очи, с които да оглеждам целия, и видим, и невидим свят.”
„Истината за Ванга”

„Какво сте тръгнали да ме изследвате, експерименти да правите, да ме изучавате с техники, с апаратури… Искали да го обяснят! Как ще го обясниш, като това е Божия работа?”
„Пророчествата на Ванга”

„Душата можеш ли да я разбереш що иска!... Изучавайте характера на  човека, душата не можете да я научите.”
„Пророчествата на Ванга”

„Аз мисли не чета. Един глас ми говори, той ми диктува, стои над главата ми. Приказва ми мило, любезно и ако той ме излъже, и аз ще ви излъжа. Като влезе човекът при мен, той си идва с Божието си име. Или го пише на снега пред себе си, или е написано на гърдите му. С ръкописни букви, сам си го е написал. Не винаги му разбирам почерка, но първата, главната буква винаги е ясно сложена.”
„Срещи с Ванга”

„Когато застане пред мен даден човек, имам чувството, че в главата ми се разтваря прозорец, през който наблюдавам картини и животът на човека преминава пред очите ми като на кинолента, а над мен чувам глас, който ми казва какво да му препредавам.”
„Истината за Ванга”

„Аз казвам това, което виждам, и това, което чувам. Първото нещо, дето ми съобщават духовете, е името. „Кажи му, че е Петър, Никола, Иванка…” Някога го виждам написано или виждам само първата буква… Понякога мъртвите викат толкова силно, че ме блъскат в главата – ще я пръснат…”
„Пророчествата на Ванга”

„Щом застане пред мене човек, неговите починали близки се нареждат около него, задават ми въпроси и отговарят на въпроси, а аз съобщавам чутото от тях на живите.”
„Истината за Ванга”

„Духовете са прозрачни и безцветни – като вода. Но те светят, излъчват светлина. Държат се като хора – седят, ходят, смеят се, плачат… Не ми дават покой. Като заспя, че будят и викат: „Ставай! Време е за работа!” 
„Людмила и Ванга”

„Ако имате близък, който ви е наскоро умрял, трябва да идвате при мене с цвете. Да носите саксия. Тази информация за мъртвия, която извиквате с присъствието си, се отвежда към цветята и те ме спасяват от прилошаване, припадане, изпадане в транс.”
„Истината за Ванга”

„В Бога не вярвате, а искате да ви помага. Без вяра при мен да не идвате, защото не аз, ТОЙ ви  помага.”
„Пророчествата на Ванга”

От „Тайната на Ванга”, Жени Костадинова, Книгоиздателска къща „Труд”
* Портрет на Ванга, рисуван от Светлин РУСЕВ