Факти на възторга от живота на великия руски творец

За своите 44 изживени години, половината от които Антон Павлович боледувал от туберкулоза, отнесла го в Вечността, писателят не само създал великолепни произведения (20 световноизвестни томове с проза), но и успял да направи още толкова много.

Списъкът на ЧЕХОВ:

Построил четири селски училища, камбанария, пожарна къща за селяните, път към Лопасния, въпреки прикритата съпротива на местната управа, измамите на работниците и равнодушието на тъмните селяни. 

§

Издигнал в родния си Таганрог паметник на Петър Първи, убеждавайки скулптура Марк Антоколски да дари изваяната от него статуя за града, организирал отливката и безплатната й доставка от пристанището в Марсилия. 

§

Основал в Таганрог обществена библиотека, дарявайки повече от 2000 собствени книги и 14 години безвъзмездно попълвал колекцията с още томове.

§

Докато живеел в Мелихово, в качеството си на лекар, Чехов ежегодно преглеждал хиляди болни селяни напълно безплатно, и осигурявал на всеки от тях лекарства. 

§

В качеството си на земски лекар на холера, съвсем сам, без помощници, Чехов обслужвал 25 села. 

§

Извършил героично пътешествие до остров Сахалин, сам направил преброяване на цялото население на острова, написал книгата „Остров Сахалин”, доказвайки с цифри и факти, че царската каторга е „несправедливо издевателство на имащите и ситите над безсилните човешки личности”. 

§

Помогнал на хиляди хора. И всички те изказвали своята благодарност в писма. „Благодарност за получените от Чехов пари…”. „Благодарност за съдействието при получаване на работата..”. „Благодарност за помощта при издаването на паспорта…”. 

§

В опустошеното и мизерстващо Мелихово, Чехов посадил около хиляда вишневи дръвчета и залесил голите склонове с ели, кленове, брястове, борове, дъбове и иглолистни дървета. В прашния Крим, той засадил череши, черници, палми, кипариси, люляци, цариградско грозде, вишни и създал красиви цветни градини. 

§

В своите записки, Чехов оставил следните думи: „За спасението на душите си, мюсюлманите копаят кладенци. Добре е, ако всеки от нас остави след себе си училище, кладенец или нещо подобно, за да не мине напразно животът ни, да не изчезне безследно във Вечността.” 

Източник: Библиотека им. А.П. Чехова Москва
Снимка: Уикипедия