Вие бихте ли продали своите две очи за един милиард долара? Каква сума бихте поискали за вашите два крака? Скъпи ли са ви децата? А вашето семейство? Въпросите задава Дейл КАРНЕГИ в „Как да преодолеем безпокойството и да се радваме на живота“.

„Бихте ли отдали това, което имате за един милион долара?”

В списание Таим беше публикувана статия за един сержант, който е бил ранен в сражение при Гуадалканале. Парчето снаряд попаднало в гърлото му, след това седем пъти преливали кръв на сержанта. Той написал бележка на лекаря, питайки: "Ще Живея ли?" Лекарят отговорил : „Да”. Сержантът написал друга бележка, в която питал: "Ще мога ли да говоря?" Отговорът на лекаря отново би утвърдителен. Тогава раненият написал следната бележка: "Тогава за какъв дявол се безпокоя?"

Защо вие още сега не се спрете и не си зададете въпроса: „За какъв дявол се безпокоя?” По всяка вероятност ще разберете, че поводът ви е относително несъществен и незначителен. В нашият живот около 90% е хубаво и правилно и около 10% е лошо. 

Ако искаме да бъдем щастливи, то за това е нужно само да съсредоточим вниманието си на хубавото и да не мислим за лошото. Ако искаме да се безпокоим, да се огорчим, да се разболеем от язва на стомаха ние трябва да се съсредоточим върху десетте процента неприятности и да игнорираме деветдесетте процента светло и радостно в нашия живот 

Вие бихте ли продали своите две очи за един милиард долари?

Каква сума бихте поискали за вашите два крака? А за вашите ръце? А за слуха ви? Скъпи ли са ви децата? А вашето семейство? Мислено съберете всички ваши достояния и вие ще разберете, че не бихте отдали онова, което имате за всички богатства на Рокфелеровци. Фордовци и Моргановци взети заедно. Но ценим ли ние всичко това? Разбира се, не. Както е казал Шопенхауер: „Ние рядко мислим за това, което имаме, но винаги се безпокоим за онова, което нямаме.”

Действително склонността рядко да мислим за онова, което имаме, но винаги да се безпокоим за онова, което нямаме, е най-голямата трагедия на земята. Вероятно тази склонност е допринесла на човечеството повече нещастие отколкото всички войни и епидемии в историята. 

„Умението да виждаме положителната страна на всяко събитие, - е казал доктор Джонсън , - струва повече от хиляда фунта годишно.” Обърнете внимание, че тези думи са били казани не от професионален оптимист. Произнесъл ги е човек, живеещ в душевни мъки, нищета и глад в течение на двадесет години и в края на краищата станал един от най-известните писатели на своето поколение и най-блестящия събеседник на Всички Времена.

Логан Пълси Смит е вложил най-дълбоката мъдрост в няколко думи като е казал: "В живота трябва да си поставяме две цели. Първата цел осъществяване на онова, към което се стремим. Втората цел - умение да се радваме на достигнатото. Само най-мъдрите представители на човечеството са способни да достигнат втората цел."

Ако вие искате да престанете да се безпокоите и да започнете да живеете истински, изпълнявайте правило четвърто:  ПРЕСМЯТАЙТЕ СВОИТЕ УДАЧИ, А НЕ СВОИТЕ НЕПРИЯТНОСТИ!

От: „Как да преодолеем безпокойството и да се радваме на живота“, Дейл Карнеги, изд. Кибеа, 1996
Снимка: en.wikipedia.org