За почитането на божествената сила, която живее във всеки от нас и здравословната хармония между ума, тялото и духа. Назаем от книгата „Фитоника” на д-р Доналд Шнел и Мерилин Дайъмънд 

(Изображение - Yuri Matsik)

„Намасте” е древна санскритска дума, която означава „почитам божествената същност в теб”.

Преди да кажете: „Аха, ето пак съзерцаване на пъпа и визуализиране на нирвана”, нека ви обясним какво разбираме ние под божествено. Божествена е оная велика загадка, принципът на живота, който всички ние въплъщаваме.

Казваме ви „намасте”, защото действително тачим тая жизнена сила. Уважаваме я в себе си и в другите, и искаме да ви убедим и вие да я уважавате. Ако почитаме жизнената сила, произтичаща от божествената същност във всеки от нас, не ни остава нищо друго, освен да възприемем начина на живот, който да ни прави здрави. Много от проблемите на нашето общество, дори епидемията от затлъстяване и болести, се дължат на факта, че в нашата култура, ние преди всичко не признаваме и не почитаме божественото, или жизнената сила във всеки от нас. 

Може би сте чували това, за което говорим сега, казано по друг начин. Ние искаме да го изразим така, че то да отекне в съзнанието ви и да задълбочи представата ви за  добро здраве. 

Скъпи приятелю,

Ти си духовно същество, Душа, която разполага със средства, правещи възможно човешкото битие. Тези средства са най-големите ти богатства: здраво тяло и здрав дух. Пътуването ти като духовно същество преминава през вселена от интелигентност и целенасоченост, и животът ти по същество е „училище”, в което усвояваш по-висши чувства и се освобождаваш от онези, които те принизяват.
Ти не си тук без причина. Ти си тук, за да постигнеш любов, радост, спокойствие и здраве – иначе казано, всичко, което води до духовно израстване и напредък.

Без наистина важните неща: почитта към живота, нашите грижи за здравето и стремежът ни към него са празна подигравка, нещо безполезно, което може да доведе единствено до болка. Колко тъжно е да видиш как хора, посветили суетно целия си живот на своето тяло, гледат в паника, как то се руши...

Без почит към живота няма да откриете пътя към тайната на здравето и трайното щастие. 

Големите духовни мъдреци и философи във всяка традиция и култура учат, че почитта към живота е ключът към здравето на всеки отделен човек и обществения напредък. Затова, за да решите проблемите със здравето и теглото си, предлагаме ви да започнете с безрезервно обвързване с жизнената сила вътре във вас. Тя се излъчва от Душата, както светлинните лъчи избликват от слънцето. Колкото повече я подхранвате, толкова по-бързо ще възвърнете здравето си. Не забравяйте, че храната на Душата е радостта. 

И йога, и древно еврейската култура, и много други духовни традиции, хилядолетия наред напомнят, че тялото е само превозното средство, с което преминаваме през живота. Те ни учат да използваме магическата сила на ума, за да достигнем до собствената си божественост. Смята се, че тялото и умът служат на Душата в стремежа й да осъществи задачите на живота ни

Много книги, включително и нашата „Фитоника” дават насоки как да превърнете тялото и ума си в средство за осъществяване на всички мечти на вашата Душа. Можете още сега да възприемете древната традиция и да отдадете почит към Дара на Живота, който толкова дълго се е изплъзвал от вниманието на нашата култура.

Можете да постигнете висшето равновесие между тялото, ума и духа, което не само ще ви донесе отлично здраве, но и ще ви направи лъчезарен и слънчев човек, какъвто заслужавате да бъдете. Животът не е случайност, нито пък здравето и дълголетието. 

От: „Фитоника”, Д-р Доналд Шнел, Мерилин Дайъмънд, изд. Кибеа
* Рисунка: Yuri Matsik, tanjand.livejournal.com