В любовта губиш разсъдъка си, а в брака забелязваш тази загуба | Мориц Готлиб САФИР

Остроумно, ярко, афористично. Размишленията на известния австрийски писател-сатирик, критик и журналист от еврейски произход 

(1795 ~ 1858)

Първият спокоен сън на Адам бе и последен…, и вече имаше жена.

Двама, докато са живи, са абсолютно безполезни: скъперникът и угоеният шопар.

Трудът е баща на глада, дядо на храненето и прадядо на здравето.

В любовта губиш разсъдъка си, а в брака забелязваш тази загуба.

Умът на много хора има същото значение за техните страсти, каквото значение имат поводите за буйния кон.

В съпружеството мъжът вечно доказва, но без успех, а жената нищо не доказва, но във всичко успява.

На света има много повече любовници, отколкото влюбени.

По-добре един искрен ритник в задника, отколкото една лицемерна целувка по бузата.

Геният за хората на науката е същото, което е пълководецът за армията - той само придава на нейните редове подходящия строй, а тя печели победи.

Жените гледат на брака като на комедия, която започва със сватбата; мъжете - като на трагедия, която завършва със края на живота.

И най-умният мъж оглупява, когато се влюби. И най-вятърничавото момиче, влюбвайки се, поумнява.

Историята е роман, в който вярват, а романът - история, в която не вярват.

Натъпканата с пари кесия се носи по-леко, отколкото празната просешка торба.

Красивата и същевременно вярна жена е също такава рядкост, както сполучливият превод на поетично произведение. Такъв превод обикновен е некрасив, ако е верен, и неверен, ако е красив.

Мнозина добри писатели усърдно се лишават от сън, за да дарят с него другите.

На младини с удоволствие виждаш чужди земи. На старини пò обичаш собствените си земи.

Небето негодува заради греховете ни, а светът - заради добродетелите ни.

Нуждата е нашето шесто чувство, което често заглушава всички останали.

Светът е превъзходна симфония - всеки от хората представлява сякаш отделна нота. Не са малко обаче между тях и такива, които в общата й хармония образуват само необходимата пауза.

Тайната има свойството на младо вино, което постоянно заплашва да разбие бутилката.

Човек може да направи всичко, каквото поиска, ако се захваща само за това, което може.

От: „Енциклопедия на афоризмите”, Любен Атанасов, изд. Проф. Марин Дринов
Снимка: Tournachon, Gaspard-Félix: Moritz Gottlieb Saphir (1795-1858), Wikidata

4498 Преглеждания