„Личността на мъжа е съставена от една трета баща, една трета брат и една трета любовник.”

Ноел БАТЪН и как да играме играта на живота в семейството.

(Woman in Three Stages, 1895 by Edvard Munch)

Трите личностни черти на характера, които отговарят на трите закона на емоционалната хармония

Всички ние притежаваме тези три аспекта на личността вътре в нас, които развиваме в детството от начина, по който виждаме нашите родителите да общуват, и от това как ние общуваме с нашите братя и сестри.

Личността на мъжа е съставена от една трета баща, една трета брат и една трета любовник. Личността на жената е съставена от една трета майка, една трета сестра и една трета любовница.

Изкуството на поддържането на хармония в дома е да знаем кога да предлагаме всяка от тези страни на личността в подходящото време и именно любовникът в нас е този, който играе играта, а играта е тази, която стимулира любовта да се грижи за приоритетите на живота. Само, когато имаме тази радост като опора, задълженията за посрещане на финансовите отговорности ще се слеят в едно с радостите от семейното общуване.

Как да играме играта на живота в семейството

Семейният живот не е създаден да бъде скучен или натоварващ, а се превръща в досада и товар само, когато спрем да отделяме време да играем играта на живота, поради което губим радостта от справянето с отговорностите, които са свързани със семейството. Ако ръководим правилно семейния си живот, имаме потенциала да се наслаждаваме на много по-голямо и по-продължително щастие и удовлетворение, което не може да бъде изпитано при никое друго преживяване. Всичко, което е необходимо, е редовно да правим план-график на времето ни за семейството, за да включваме в него играта, и постоянно да използваме нови идеи, за да продължаваме играта.

Съпругът, който може да се обади на жена си от работа, за да каже, че вкъщи ще идва водопроводчик, след това да отдели време от работата и да се появи на входната врата вкъщи и да почука, преоблечен като водопроводчик, изпълнява ролята на истински любовник. Мъжът, който слуша съпричастно за личните чувства на жена си, когато тя има нужда от някого, на когото да сподели, задоволява потребността й от фигурата на брата, а мъжът, който определя правилата с грижа за семейството като цяло, задоволява потребността на семейството за сигурност.

Всеки от тези три примера е същностна съставка на хармоничното семейство. Различните варианти на тези примери зависят от това, което сме преживяли в нашето детство. Съпруг, който не е имал никакъв пример за истински авторитет в детството, ще се нуждае от усилена работа, за да развие тази част от характера си, като избере такива черти от подходяща за тази роля модел, който да използва като прецедент, за да му помогне да развие тази страна на характера си.

Жена, която може да се обади на мъжа си на работа и да го помоли да вземе нещо от дома на сестра й по пътя за вкъщи, и това нещо се оказва бутилка вино в шампаниера, пълна с лед, подсказва за романтичната вечеря, която тя очаква. Не можете да направите нищо друго, освен да се усмихнете, когато си помислите за това, защото ви е познато това вълнуващо чувство на удовлетворение като любовник. То е толкова важно за нашия дух.

Жената, която се вслушва със съпричастие в личните чувства на съпруга си, когато той има нужда да ги сподели, удовлетворява нуждата му от фигурата на сестрата, а жената, която утешава и мотивира съпруга си, като му напомня за неговия потенциал, задоволява нуждата от фигурата на майката.

Преди всичко, един мъж и една жена трябва да се наслаждават един на друг така, както на тяхната първа среща, и да изпитват тази неизразима вълнуваща игра на преследване и изненада, която кара жената „да се чувства добре, за да прави добро” и изпълва с енергия мъжа, за да бъде способен да се бори навън и „да прави добро, за да се чувства добре”. 

Когато отглеждаме децата си в техните подрастващи години и ги възпитаваме така, че да бъдат свидетели на тези триединни черти на личността, прилагани правилно, те автоматично ще правят същото, когато пораснат.

От: „Пътят на необикновения успех и вярата в себе си”, Ноел Батън
Картина: Woman in Three Stages, 1895 by Edvard Munch