Вържи пръст и тръгни - ще чуеш много лекове ♥ Хитър Петър лечител

Поучителна приказка за малки и големи, разказана от Сава ПОПОВ (1874 ~ 1949) – изявен учител, географ, автор на много учебници, основател на Българското географско дружество.

(Илия Бешков към Хитър Петър от Сава Попов, 1957 г.)

Хитър Петър лечител 

Народът казва: „Вържи пръст и тръгни – ще чуеш много лекове. Лекът е за пара, но стига човек да го знае.“ Хитър Петър знаел много лекове за разни болести. Той лекувал по народному – с билки, бани, с превръзки – и хората били доволни от лекуването му, защото намирали помощ и здраве.

– Хайде, да сте здрави всички в къщи, от здраве да не се отървете, защото здравето е най-голямото богатство на този свят! – весело благославял Петър болните, като ги изпращал.

За благодарност жените му оставяли в къщи коя пиленце, коя брашънце или нещо друго, а мъжете незабелязано пущали в пояса по някоя пара или го почерпвали в кръчмата за здраве.

Веднъж през зимата един скъперник от Петровото село настинал, започнал да кашля, гърлото му дращело. Той се свивал до печката в кръчмата и разговарял с Петра.

– Петре, я колко си здрав, простиваш ли някога?

– Ами нали и аз съм човек, простивам!

– Е, ами като простинеш, кашляш ли?

– Кашлям, как да не кашлям?

– Ами така, случва ли се да ти драще гърлото, Петре?

– Случвало ми се е!

– Какво правиш тогава?

– Лекувам се! – отговорил Петър и се усмихнал, защото разбрал, че скъперникът иска по заобиколен път да научи лек за болката си.

– Как се лекуваш?

– Как ли? Поръчвам в кръчмата греяно вино с чер пипер, поканвам някой приятел, сядаме, пием и се чукаме за здраве, докато се разгорещим и пропеем…

– Че то струва скъпо! – поклатил глава скъперникът, потреперал и се свил още повече до печката.

– Е, струва, струва, щом цениш една ока вино повече от здравето си! – присмял му се Хитър Петър.

От: „Хитър Петър“, Сава Попов, издателство „Отечество“
Илюстрации: Илия Бешков към Хитър Петър от Сава Попов, 1957 г.
Снимка Сава Попов: goodreads.com

5892 Преглеждания