Душата е творението на Бога ╫ Леонардо да ВИНЧИ за вярата си в Бог

Физик, анатом, математик, изобретател и художник, създател на науката хидравлика, Леонардо да Винчи (1452 ~ 1519) е един от най-гениалните изобретатели на всички времена. Той е изобретил подводницата, самолета, парашута, хеликоптера и мн. др. 

(Saint John the Baptist by Leonardo da Vinci, completed from 1513 to 1516)

1. „Подчинявам се на Тебе, Боже, преди всичко заради любовта, която аз – с целия си разум – би следвало да Ти даря и същевременно заради това, че Ти си пълновластен господар на нашия живот.” 
(LEONARDO DA VINCI, “The Notebooks of Leonardo da Vinci”, New York, Dover Publications, 1970, № 1132). 

2. „Както Бог е сътворил човека по Свой образ и подобие, така и художникът създава своите картини, които винаги носят отпечатъка на твореца, който ги е създал.” 
(ДА ВИНЧИ, цитиран в Nardini 1999, 31). 

3. „Вие мислите, че тялото е едно прекрасно творение. Но в действителност то е нищо в сравнение с душата, която го населява. Душата е творението на Бога.”
(ДА ВИНЧИ, цитиран в Caputo 2000, 8).

4. „Лъжата е нещо толкова злокобно, че дори ако чрез нея възхваляваме Божествените неща, тя би отнела част от славата на Бога. А истината е толкова съвършена, че ако чрез нея възхваляваме дори и малките неща, те стават величествени и прекрасни.” 
(DA VINCI 1970, № 1168).

* От антологията „50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога”, съставител Тихомир Димитров, Рекламно-издателска агенция “Спектра”, Варна

Изображения: Portrait by Leonardo's pupil Francesco Melzi, c. 1510, en.wikipedia.org; Saint John the Baptist by Leonardo da Vinci, completed from 1513 to 1516, en.wikipedia.org

5075 Преглеждания