Патентованата „морална и благоразумна алгебра“ на Франклин, споделена в писмо до неговия приятел и откривател на изкуственото карбонизиране Джоузеф ПРИЙСТЛИ

Един от най-популярните и ефективни методи за вземане на решение днес използва модела за „добрата преценка“. Ако не сте чували за този метод, може да решите, че това е пробивна, наскоро разработена методология. Обаче, както много други мъдри стратегии, методът на добрата преценка простира своите корени далеч преди съвременната епоха. Казано накратко, написан в колониалната епоха, не е нужно да търсим по-далеч от перото на великия американски изобретател и философ Бен Франклин, който го превръща в наука. В едно писмо, отправено към Джоузеф Прийстли (1733 ~ 1804), английски духовник, философ, политически теоретик и учен), Франклин обяснява как анализира своите решения. Прозренията на Франклин определено надминават епохата, в която живее. Той предупреждава да не се вземат прибързани решения, като си оставя няколко дни за съставяне на списък със „за“ и „против“ всяка възможност. Неговата система е далеч по-превъзходна от модела за вземане на решения, използван от много хора днес, които се заблуждават, че правят добър избор след няколко часа хаотична дискусия и „усърдно“ мислене.

(Portrait of Joseph PriestleyPortrait of Joseph Priestley by Ellen Sharples,1794)

Писмото на Бенджамин Франклин до Джоузеф Прийстли 

Скъпи господине,

За един толкова важен въпрос, по който питате за съвета ми, аз не мога поради липса на достатъчно предпоставки да Ви посъветвам какво да решите, но ако желаете, ще ви кажа как да го направите.

Когато има толкова трудни казуси, те са такива главно защото, докато ги обмисляме, всички основания „за" и „против" не се появяват едновременно в ума; но в един момент изникват едни, а в друг момент - други, а се забравят първите.

Затова по различно време преобладават различни цели или информация, а тази несигурност ни обърква.

Моят начин за преодоляване на това объркване е да разделя лист хартия на две колонки; написвам на едната „За", а на другата „Против". След това, обмисляйки въпроса три или четири дни, пиша под двата раздела съкратени варианти на различните мотиви, които в различни моменти ми хрумват за или против решението.

Когато по този начин ги обобщя всички заедно пред своя поглед, се опитвам да преценя тяхната съответна стойност; и когато открия две от всяка страна, които изглеждат равностойни, ги задрасквам и двете. Ако намеря една причина „за", която е равностойна на две причини „против", задрасквам и трите.

Ако преценя, че две причини „против" са равностойни на три причини „за", задрасквам и петте; и като продължавам по този начин, накрая намирам равновесието; и ако след ден-два на допълнително обмисляне нищо ново и важно не се появи и от двете страни, стигам до съответното решение.

И макар че значението на основанията не може да бъде преценено с алгебрична точност, все пак, когато всяко едно бъде по този начин претеглено самостоятелно и в сравнение с другите, и всички те са изложени пред мен, смятам, че мога да направя по-добра преценка и е по-малко вероятно да взема прибързано решение; всъщност открих голямо предимство в този вид уравнение, което може да бъде наречено морална или благоразумна алгебра.

С искрено пожелание да можете да вземете най-доброто решение, оставам винаги, скъпи ми приятелю, Ваш най-предан.

Бенджамин Франклин

Фрагмент от: „Изгубеното изкуство на мисленето“, Нийл Недли, изд. Нов Живот 
Изображения: заглавно - Young Benjamin Franklin, benfranklinsworld.com; Portrait of Joseph PriestleyPortrait of Joseph Priestley by Ellen Sharples (1794), en.wikipedia.org