„Ето това поколение, което нямаше чувство за принадлежност към родината, погуби основния идеал - дълга към отечеството.“

За историята

Мисля, че напразно се кълнем в историята: един път е трудно да се каже кое в нея е история и кое измислица, но даже когато е истинска, тя е достъпна за много ограничен кръг от хора, а полезна - за единици. Продума един професор по телевизията, че историята се пишела ту в Берлин, ту в Москва - или нещо подобно - и повече никой не обели зъб кои са тези, които писаха нашата история през последните четиридесет години и как я написаха. Всичко сега се обсъжда и ревизира, а за тежки последици от фалшифицирането на историята се мълчи; а не бива, защото метастазите на фалшификациите проникнаха чрез учебниците в историческото образование. Националното самочувствие у младите е катастрофално, понятието „Родина“ вече никого не въодушевява, за Отечеството малцина са готови да направят жертви и търпят лишения. Повечето се срамуват да се наричат българи - и това е все резултат от систематично извършваната у нас денационализация с помощта на някои специалисти от сферата на историята, археологията и пр. Отдавна трябваше да почне пренаписването на учебниците, но не виждам и не чувам, някой по този въпрос нещо да прави.

Масово бягат младите от България - това не е само зарад препитанието. В Родопите не може да се каже, че няма препитание, но бягат и оттам, а защо?

Време е да си зададем този въпрос и да му отговорим без да си кривим душите.

...

За бъдещето 

Изтръпвам за поколението, което сега се възпитава. Всяка вечер са по 3-4 часа пред телевизията, тази гилотина, която им поднася отрова. Тя е основното бедствие в България. А не икономическата разруха. Тя все някак ще се преодолее. И ако някой се съмнява, че възпитанието на масата може да донесе беди, да вземе пример обира на България. Защо не стана в другите бивши социалистически страни? И там имаше готов апарат да обере държавата. У нас той започна от 1984 г. - с Указ 56 се изтеглиха парите и се внесоха в чужди банки. Една тройка са били отговорни начело с Мирчо Спасов. Как стана обирът? Обявиха със закон Народната банка за самостоятелна. И веднага я обраха. Поне 5000 души участваха в това. Народни представители, банкови чиновници. Един не се обади. Защо, питам. Като гледам годините им, всички са оформени като хора през 50-те години, когато моралът беше партиен. Нямаше крадци и убийци, а верни на партията. Няма срам, няма грях! Ето това поколение, което нямаше чувство за принадлежност към родината, погуби основния идеал - дълга към отечеството. И сега вървим към физическото унищожение на нацията. От специално възпитаното комсомолско поколение. От гладиаторите.

1999 г.

Избрани фрагменти от: „Троянските коне в България“, Николай Хайтов, изд. Христо Ботев