„Трябва ни само това, което е най-необходимо, а останалото е работа, работа, работа за Бога.“

Художничката Лили Димкова, дъщеря на прочутия народен лечител Петър Димков, отпразнува достолепните 88 години. Нека божествената светлина на нейните картини и слова, достигне до повече хора! 

Научих, че всичко идва на своето време, на своето точно време, и затова трябва да бъдем спокойни и да знаем, че когато трябва, то ще дойде. Но ние трябва да работим, за да ставаме все по-чисти, по-изпълнени със светлина и любов, за да можем да поемем и да разберем истината, която идва.

Всичко това дължа на татко. Например за Левски, си спомням, ми казваше, че той е в една от най-светлите сфери на духовния свят. Много ми е говорил за влизането ни в епохата на Водолея, на шестата раса – расата на божествената любов.

Сега живеем в преходно, ускорено време на ликвидация на вековна карма. Кармата, която сме разплащали по малко във всеки живот, сега ликвидираме в един. Затова страданията по цялата планета са така интензивни. Природните катаклизми – увеличени. Подготвя се влизането ни в епохата на Водолея, идването на шестата раса. Нашата пета, бяла раса, е цивилизацията на усиления технически прогрес, на оръжията и насилието. Следващата епоха, на Водолея, ще възстановява светлината. Тя ще бъде светеща раса, ще излъчва, ще дава светлина. Ще има форми на красота и хармония. Шестата раса ще донесе и постави като основа на живота абсолютната любов към Бог – космичния разум, разумно проявен живот на любов, разбиране и саможертва към ближните ни и към себе си. Основното при шестата раса ще бъде божествена любов и свобода. В шестата раса човек ще придобие ново сетиво. Космичното съзнание на Мировата Любов ще се прояви чрез славяните, особено в Русия, и оттам ще се пренесе към другите народи. За шестата раса се подготвя нов континент в Тихия океан.

Колко дълбоки знания добих от татко, и то дадени с толкова топлина! Нима има думи, с които мога да изразя благодарността си?

В обстановката, в която живеех, изпълнена с толкова страдащи, болни хора, с техните отрицателни емоции, аз научих много уроци. Татко казваше, че с отрицателните чувства, лошите мисли, с които се изпълваме, ние се самоубиваме; същото е и с гневните думи, раздразнението, смущението, подозрението, страха. Ние трябва да се изпълним с вяра, с надежда, тогава ще дойде упованието, а упованието е сила, спокойствие. И пряк контакт с божествените сили, които винаги в такъв случай ни помагат и разрешават трудните въпроси от ежедневието ни и в съдбовните ни моменти. Татко спеше, работеше върху книгите си и приемаше болните в една и съща стая.

Просто нямаше друга възможност вкъщи. Така и ние израснахме, сред болните. Слава Богу винаги здрави, не се заразихме от никаква заразна болест. Спомням си обаче, когато се роди Пети, моят син, и той спеше между мама и татко в същата стая, където влизаха всички тези болни, аз един път казах на татко: „Татенце, но дали е редно все пак това бебенце да живее в тази атмосфера, сред тези болни?” На което той се усмихна и каза: „Ами аз нали правя непрекъснато психическо чистене.” Да, това беше отговорът. Той съдържаше всичко.

Невероятна беше скромността на татко, а и на мама. Те живееха без никакви битови удобства, в толкова скромна и трудна обстановка. Но нямаше оплаквания, нямаше недоволство. Бяха доволни и изпълнени с работата, с делото. И тази тяхна скромност просто се попиваше от нас. Толкова съм им благодарна през целия си живот, че поех тази скромност и тази липса на желания за все повече, и повече, и повече.

Трябва ни само това, което е най-необходимо, а останалото е работа, работа, работа за Бога. Никога не вземаха пари на заем, спазваха народната поговорка „Простирай се според чергата си”.

(Духът на Обещанието, Дух Святий, Цикъл „Завета на цветните лъчи на светлината“)

(Служители на Духа, носители на радостта, Цикъл Богомили)

(Духовен образ)

(Баща ми)

Избрано от: „Петър Димков: Моят баща“, Лили Димкова, ИК Виделина
Снимки и картини: lilidimkova.com