„Блажен ще бъде онзи управник, който с вяра и любов прилага гладен сърдечна молитва към Бог за своя народ…“

Домът на Доброто, пророчествата на дядо Влайчо

За него в наши дни се говори много. Избухват журналистически сензации, написаха се книги, възкресяват се спомени… Но някога бе опасно дори да се споменава името му. Тъй като последователите на окултната школа на Всемирното бяло братство бяха преследвани от атеистичния комунистически режим. А отпреди това, та до наше време, те са трън в очите на официалната църква. И преди всичко на висшия синодален клир. Лаиците смятат Братството за „секта”, или още по-неправилно – за „ерес”. А брат Влайчо беше и си остава като знаме на Христовото учението, създадено от доктор Петър Дънов – Учителя с духовното име Беинсá Дунó (според някои източници етимологията на името е със санскритски корени и означава „този, който носи доброто чрез слово“), почиващо върху принципите на  любовта, мъдростта, истината, правдата и добродетелта. В наши дни Всемирното бяла братство обхваща няколко десетки хиляди членове у нас, а също така има стотици последователи и симпатизанти в десетки страни на всички обитаеми континенти.   

Ето няколко предсказания на ясновидеца брат Влайчо, изказани преди повече от 100 години, а вие си отговорете колко от тях са се сбъднали:

1) В цял свят плодородието ще бъде оскъдно поради воюващи и поради голямото нарастване на земните жители и неправилното разпределение на благата, ще има оскъдица – недоимък от първа необходимост. Скъпотията ще върви напред и бързо парите ще станат изобилни, но незадоволството ще го има.

2) Ще дойде време, когато зеленчуците ще стават все по-отровни…

3) Вие няма да повярвате, но ще дойде време, когато мъжете ще носят обици и ще си слагат забрадки и ленти на косите. Те ще започнат да приличат на жени, а жените – на мъже. Светът ще се побърква. Но няма как – и това ще трябва да се изживее… Затуй ви казвам: ако е потребно да се мине през ада, вие продължавайте да вървите, без ни за миг да спирате, нито да се обръщате назад.

4) Управниците в цял свят ще бъдат в по-голямо затруднение, а останалите широки маси ще говорят, пишат, четат и тълкуват най-разнообразно, всеки по своему ще тълкува световните събития… В това време блажен ще бъде онзи управник, който с вяра и любов прилага гладен сърдечна молитва към Бог за своя народ… Блажена ще бъде оная широка маса на народа, която чете Словото и добрите книги, размишляват за всичко добро и всеки живее с Любов и вътрешен мир…

5) Светът няма да се умиротвори… Блажени ще бъдат ония будни семейства, които не се безпокоят от положението и вярват истински в силата и властта на Бога.

6) Поради помрачаването и голямото зло духовете на човешките същества ще бъдат крайно нервни и психично болни, а страданията, мъчнотиите и страховете ще пораснат до степен на голям хаос.

7) Духовните и културните общества, общо идеалистите не ще могат да правят общо сплотение. Чисто колективното добро ще бъде в застой – за този неуспех трябва да се намери краят.

8) Общо хората ще бъдат много нетърпеливи, ще бъдат сръдливи, ще обичат яденето, спокойствието, но те ще им липсват, после брат с брата ще се съди, ще се появят много кражби и други беди.

9) Светъл ще бъде Божият път, будните души ще почувстват това, а останалите ще потъмнеят още повече. По цялата земя и континенти ще има голяма проява на духовете във всяко отношение.

10) Абе, тоя наш български народ е доста твърдоглав. Мнозина не приемат Бога и ще патят. Ама, казвам ви, до болка ще теглят.

11) Ще има чистене… И за нищо на света няма да бъде онова, което хората се надяват и очакват. То е нещо, което човешкият род още не е виждал, не е чувал и дори не е подозирал за него. Това върховно „пречистване на души“ ще стане чрез силата на Природата.

12) Българският корен е здрав, дълбок и жилав. Нацията ни ще оцелее в задаващите се изпитни.

* Асен Милчев, Домът на Доброто, пророчествата на дядо Влайчо
Източник: fakel.bg
Снимка: Дядо Влайчо - безсребреник и ясновидец на народа