Страхът и гневът уморяват повече от битките ♥ Мадлен АЛГАФАРИ и приказка за войната на мравките

„В една посока трябва да насочим енергията си, а не едни срещу други!...
Докато враждуваме, не може да има градеж.“

~ Мадлен АЛГАФАРИ 

Приказка за войната на мравките

Два мравуняка си обявили война. Мобилизирали целите си мравешки народи. Разпределили отговорностите – кои групи мравки ще събират извънредно храна, за да складират запаси за военните години, кои ще произвеждат сложни мравешки оръжия, кои ще се грижат за ранените мравки и ще ги лекуват и кои ще изнасят мравешките трупове от бойното поле…

Кипял труд, кипяла омраза, кипял страх. Събирали борови иглички-копия, жълъди-гюлета, изработвали бентове, оръдия, строели крепости от камъчета, кал и клечки, обучавали разузнавачи. Те се връщали от тайните си мисии с доклади за най-новите оръжия на противника и веднага и в двата лагера се втурвали да ги изработват. Нямали дни, нямали нощи. Без миг почивка изтерзаните от страха и гнева (а страхът и гневът уморяват повече от битките!) мравки градели бойната си мощ. Нямали време за отмора, за мравешките си деца, за мравешка любов, за мравешките традиции. Единственото, което заемало времето им и мислите им била войната и желанието да разрушат или завземат вражеския мравуняк, как да отнемат повече вражески мравешки животи и как да докажат кой от двата враждуващи мравешки народи е по-силен.

След няколкомесечна изтощителна подготовка за военните действия в един миг завалял невиждан пороен дъжд и потопил в дълбока локва и двата мравуняка. На сутринта в локвата плували борови иглички, жълъди, мравки… Нямало следа от мравуняци, от подготовка за военни действия, от изгубено мравешко време…

Втори финал: …завалял невиждан пороен дъжд. Втурнали се всички мравки да носят и спасяват на сухо децата и храната, помагали си едни на други и в общата битка за оцеляване забравяли да се питат: „Ти от кои си?”…

Из: „Приказки за пораснали деца“, Мадлен Алгафари, изд. Джуниър Партнърс
Вижте повече на: www.madlenalgafari.com
Източник и снимка: Мадлен Алгафари

13504 Преглеждания