С тригодишно закъснение, народните епиграми на Радой Ралин „Люти чушки“ виждат бял свят през 1968 г. И всичко върви добре, докато през втората седмица някой открива в малката книжка илюстрация на прасе с опашка, подписа на Тодор Живков и кратък текст „Сит търбух за наука глух“. Илюстрацията на Борис Димовски, провокира небивал читателски интерес и книгата е буквално разграбена. Следва експресна серия от политически рецензии, първата от които е на отдел „Пропаганда и агитация“ при ЦК на БКП. В нея се казва, че е извършена нагла диверсия от страна на авторите, а издателство „Български художник“ е проявило политическо късогледство и безотговорност. Втората оценка е на бюрото на ГК на БКП, което заключава, че „авторите по същество преминават в редиците на нашите врагове“. Радой Ралин и Борис Димовски са партийно наказани със „строго мъмрене с предупреждение“. 

Люти чушки 

Хайде наште! Яжте люти чушки!

Стига сме си правили оглушки…

Люти чушки няма и за семе!

Нищо… и това ще понесеме!

Аргументация
Затова си крив,
защото си жив.

Щом се дипломира
По е лоша простотията
и от лошотията.

Докато не пипне пост
Кой е прост,
бива мост.

Уважението според положението
Какъвто светеца,
такъв и венеца.

Икономически ефект
Голямо чудо
над малко блюдо…

Кадрова политика
Който дрънка,
е за вънка.

Отърсване от миналото
Щом се сиромах замогне,
никому не ще помогне.

Съпружеска самокритика
Било, що било!
Търпи, кобило!

Не знаеш хорското бъдеще
Кланяй се на злому,
като на доброму.

Отчитане на успехите
Думба-лумба два дни,
а година – гладни.

Решаваща сила
Работа без мъж –
святкане без дъжд.

Неблагодарност
Ако имаш вино за проливане,
аз нямам глава за разбиване.

Критерий
Майка му е доста веща:
знае как се вари леща.

Откъсване от низините
Горната глава мъдрува,
ала долната лудува.

Принцип вековен
Всеки се бие,
за да добие…

Колегиално съдействие
Дето дяволът не може,
идва бог да му поможе.

Доходите на сатирика
Що ти сбере задница,
туй ще ти е надница…

Всеки има право на успех!
От което се мъдър срамува,
с него луд се надува.

Из: „Люти чушки“ (Народни епиграми), Радой Ралин, илюстрации Борис Димовски, изд. Български художник, 1990 г. 
* Борис Димовски и Радой Ралин, 1977 г., рисунка на художника Атанас Пацев (1926-1999)