„Думите на управниците за желанията на народа са подобни на разказите на глухоням за музика.“

(Максим Горки през 1906 г.)

Из статиите и писма Горкиеви 

Степента на собственото достойнство в човека се измерва с презрението му към пошлостта.

Нашите младежи трябва да разберат нещо много просто: децата трябва да са по-умни, по-силни от бащите си.

Самоуважението - ето кое облагородява човека и му дава сила.

Никога не е късно да бъдеш щастлив.

И малката победа над себе си прави човека много по-силен.

Писателят е човек, мислещ публично.

Властелинът е само паразит на роба.

Мъдрият трябва да умре навреме.

Природата е създавала своите творения, преследвайки свои цели, но нейните цели са възли и вериги за човека.

Длъжността на честните вождове на народа е нечовешки трудна. Невъзможен е вожд, който, в една или друга степени, да не е бил тиранин.

С развитието на цивилизацията ценността на човешкия живот явно намалява, за което неоспоримо свидетелства развитието в съвременна Европа на техниката на изтребление на хората и вкуса към тази дейност.

Да се доказва на човека необходимостта от знания - е все едно да го убеждават от полезността на зрението.

Без да познаваш миналото, е невъзможно да разбереш истинския смисъл на настоящето и целите на бъдещето.

В основата си изкуството е борба за или против, равнодушно изкуство няма и не може да има…

Или изкуството е разбираемо и поучително, или то не нужно на живота и хората.

Историята се оцветява в нови цветове само с кръв.

Изкуството може да прилича повече на действителността, отколкото самата действителност.

Права не се дават, права се вземат.

Няма нищо, което да не би могло да се изкаже с прости ясни думи.

Децата са утрешните ни съдии, критиците на нашите възгледи.

Разумът строи теории, интуицията - хипотези.

Писателят е призван да изпълнява в съвременността едновременно две роли: ролята на акушерка и гробар.

Думите на управниците за желанията на народа са подобни на разказите на глухоням за музика.

Ако през цялото време се казва на човека, че е „свиня”, той наистина в края на краищата ще започне да грухти.

Клеветата и лъжата са узаконеният метод на политиката на еснафите. Сред великите хора едва ли ще се намери и един, когото да не са се опитвали да окалят.

Борбата за чистота, за смислова точност, за острота на езика е оръдие за борба за културата. Колкото е по-остро това оръдие, толкова по-точно е то насочено и победоносно.

Трябва да се четат и уважават само онези книги, които учат да се разбира смисъла на живота, да се разбират желанията на хората и истинските мотиви на техните постъпки.

Подлеците са най-строгите съдии.

Хората се объркват в масата от излишни думи.

Нищо в света не се извършва без достатъчно основание за това.

Има истина, която е необходима на човека. Тя изгаря от сърцето му мръсотията и пошлостта с пламъка на срама. Има и истина, която пада върху главата на човека като камък, убивайки в него желанието да живее.

Естетиката е етиката на бъдещето.

Книгата е такова явление от живота като човека, тя също е факт жив, говорещ, и тя е по-малко „вещ” от всички други вещи, създадени и създавани от човека.

Когато човек иска да научи - изследва, когато иска да се скрие от тревогите на живота - измисля.

Стига само хората да започнат да мислят, те винаги ще стигнат до истината.

Учете се от всички - не подражавайте на никого.

Процесът на развитие на културата е процес на преодоляване на трудностите.

Източник: literaturensviat.com
Снимка: Горки през 1906 г., en.wikipedia.org