„Решавай, докато има време, защото като остарееш, да не се разкайваш за своята глупост и да не умреш, без да угодиш нито на себе си, нито на хората, нито на Бог.“

(Портрет на Лев Толстой от Иля Репин, 1887)

Как трябва да се живее?

Срещнал Сократ на площада млад мъж, богаташ – казвал се Аристон. Аристон не бил глупав човек, но живеел като всички богати гърци – не работил, а живеел само за свое удоволствие.

Та срещнал го веднъж Сократ и се разговорил с него. Наобиколили ги хора да послушат. Сократ казал:

– Здравей, Аристон! Отдавна не си се мяркал? Сигурно с работа някаква си зает, затова и нямаш време да се шляеш като нас?

– Не – казал Аристон – с никаква работа не съм зает. А и защо ми е да работя? Има ли смисъл! На мен и така ми е добре. Аз все пак не съм някакъв бедняк, а човек заможен, слава на боговете! От какъв зор да работя или да се тревожа? Ето, например, в управлението на града ако ме изберат, може би заради едната чест бих приел Но това не ме блазни толкова. Ще заемеш някаква длъжност – само грижи. Искаш или не искаш, върви, слушай, говори и пиши. Всичко това е излишна тревога. Защо себе си да насилвам? Пари имам, роби имам, каквото и да поискам, мога да го получа. Живея си безгрижно, какво повече ми трябва?

– Това е вярно, че грижи нямаш – казал Сократ, – но добре ли е живота си така да прекараш?

– А защо да е лошо? Какво по-хубаво от това да изживееш живота си за собствено удоволствие?

– В това е въпросът, наистина ли е добре? – казал Сократ. – Не всичко е хубаво, което хубаво ни изглежда. Чувал ли си за Херкулес?

– Че кой не е чувал за него! Какъв юнак е бил и какви велики дела е извършил, каква слава е заслужил – казал Аристон.

– А чувал ли си как той е избрал своя път в живота? – казал Сократ.

– Това не съм чувал.

– Щом не си чувал, тогава ще ти разкажа – казал Сократ. – Да разкажа ли?

– Разкажи, Сократ – казали другите.

И Сократ започнал да разказва:

Знаеш ли, когато Херкулес пораснал, започнал да се замисля какъв живот да си избере. Веднъж тръгнал на разходка и все за това си мислел: какво да прави и как да живее? Вървял си той, вървял, далеч стигнал в полето и гледа: изневиделица през равното поле вървят срещу него две жени. Учудил се Херкулес и тръгнал насреща им. Гледа – едната нито висока, нито ниска, нито дебела, нито слаба, нито нагиздена, нито раздърпана, а скромна и назабележима. Върви спокойно, внимателно, без да бърза, а другата – висока, дебела, в разкошна рокля и с много грим. Назабележимата вървяла направо, без да се оглежда. Нагиздената все се спирала, оправяла се и все се оглеждала в своята сянка. Ето, наближили те до Херкулес, нагиздената избързала и се изпречила пред него.

– Знам аз – казала тя, – че размишляваш за живота си. Чудиш се какъв живот да си избереш и по кой път да тръгнеш? Затова и дойдох да ти покажа най-добрия път. Ако тръгнеш с мен, винаги ще ти е леко и весело. Няма да работиш тежък труд, няма да имаш грижи и печал. Никога няма да скърбиш, а веселбата по моя път никога не свършва – от една ще отиваш на друга и единствената ти грижа ще бъде само какво да избереш: коя гозба ти е по-вкусна, кое вино ти е по-омайно, кое легло ти е по-меко, кой пир ти е по-весел. А единственият ти труд ще бъде само какво да заповядаш на другите да свършат вместо теб.

Хубаво му се сторило на Херкулес обещанието на дебелата жена и за да я запомни, попитал за името й.

– Името мое истинско – казала жената – е Щастие. Само завистниците в злобата си ме наричат Разкош. Така само ме дразнят. Името ми обаче е Щастие.

Незабележимата жена стояла тихо, докато говорела нагиздената, но когато тя приключила, също заговорила:

– Преди всичко ще ти кажа името си. Наричат ме Праведност и нямам друго име. Няма да те прилъгвам със съблазни като ето тази, а направо ще ти кажа в какво е благодатта на всеки човек. Ти ще видиш, че само чрез мен ще я откриеш. Нали сам знаеш, че за да може земята да роди, трябва над нея да се потрудиш. Искаш ли да имаш добитък, трябва да се грижиш за него; за да имаш хубав дом, трябва камъни да изсечеш и подялаш; искаш ли хората да те почитат, трябва да се потрудиш за тях; за да те обичат боговете, трябва да изпълняваш тяхната воля. А тяхната воля е в това – чрез своя труд да се отплатиш за труда на другите. По този път ще те поведа аз и само по този път има благодат.

Още недовършила  незабележимата, накипрената отново се изпречила пред него.

– Виждаш ли, Херкулес – казала тя – по какъв труден път иска да те поведе. Труд, труд и само труд ти обещава тя. А радост ще има ли – не казва. Не е ли по-добре да тръгнеш с мен?  По моя път няма труд, а още с първата крачка има само удоволствия. Ще ядеш вкусно, ще пиеш с наслада, ще спиш на меко. Тръгвай с мен! – казала нагиздената и поискала да хване Херкулес за ръката.

– Почакай, – казала незабележимата. – Ти казваш: вкусно ще ядеш и с наслада ще пиеш и мислиш, че това е хубаво. Но ти и да ядеш, и да пиеш не умееш. Ти ядеш и пиеш не на време – не тогава, когато ти се яде и пие, а от скука. На теб най-изисканите гозби и скъпи вина не ти се услаждат. Ти му обещаваш да спи сладко, но ти и да спиш не умееш. За да заспиш, подлагаш под себе си меки завивки, възглавници, но и на тях не успяваш да заспиш, защото заспиваш от скука. Ще заспиш с наслада само когато поработиш, а ти няма от какво да си почиваш. Познавам те аз, познавам и онези нещастници, които ти си погубила със своите съблазни за празен и сладък живот. Малко ли от тях сега се оплакват от тебе, че заради теб са погубили в разпътство своите млади години! Поради това те пъдят всички честни хора и те наричат Разкош и Разврат. Аз обаче не съм излъгала никого от онези, които са ме последвали. Всички те, които от млади години са тръгнали с мен, са укрепнали телом и духом. Всички те са намерили по моя път много повече радост, отколкото мъка. Всички ги обичат и почитат. Всички те с радост си спомнят своя изживян трудов живот и спокойно чакат смъртта си. Срещу тебе мърморят, а мен никой не ме е упрекнал за лъжа и всички ме почитат и ме наричат с едно име – Праведност. Ето към какъв живот те призовавам, Херкулес!

Спрял да се колебае вече Херкулес и тръгнал след Праведност. Последвал Праведността в живота си, потрудил се за народа и угодил на хората и боговете, а за себе си намерил благодат.

Завършил Сократ и казал на Аристон:

– Помисли и ти, Аристон, с коя от двете да тръгнеш – с Разкош или с Праведност. Решавай, докато има време, защото като остарееш, да не се разкайваш за своята глупост и да не умреш, без да угодиш нито на себе си, нито на хората, нито на Бог.

Из: „Гръцкият учител Сократ“, Лев Толстой, превод Ангел Йосифов Иванов, изд. Гаяна
* Портрет на Лев Толстой от Иля Репин, 1887, bg.wikipedia.org