Основателят на микробиологията и имунологията и един от най-влиятелните учени на 19-ти век за вярата си в Бог

Луи Пастьор (1822 ~ 1895) доказа, че неживата материя не може да породи живи организми и по този начин опроверга материалистичната теория за произхода на живите същества. Така Пастьор доказа Биогенетичния закон, според който „живите организми могат да възникнат само от други живи организми”.

Пастьор е откривател на много ваксини, на пастьоризацията и оптическата изомерия на веществата. 

(Louis Pasteur by Pierre Petit, between 1866 and 1895)

1. „Колкото повече изучавам природата, толкова повече се удивлявам от творенията на Бога. Науката отвежда хората по-близо до Бога.” 
(ПАСТЬОР, цитиран в Lamont 1995; виж също Tiner 1990, 75). 

2. „При първия поглед, който човек хвърля върху Вселената, той открива навсякъде само различие, многообразие и множественост на явленията. Обаче, бъде ли този поглед осветлен от науката – от тази наука, която води човека към Бога – той вижда навсякъде простота и единство.” 
(ПАСТЬОР, цитиран в „Библия и Космос”, Гешанов 1997, 174). 

3. „Повърхностните занимания с наука ще те отведат далеч от Бога, а задълбочените научни изследвания ще те доведат при Него.” 
(ПАСТЬОР, цитиран в Guitton 1991, 5). 

4. „Зад предметите на видимия свят – в Безконечността – съществуват невидими времена и необятни величини. Тази идея изпълва цялото естество на човека. Озарен от тази идея, на него не му остава друго, освен благоговейно да преклони глава пред Създателя на Вечността.” 
(ПАСТЬОР, цитиран в Гешанов 1999а, 30). 

5. „В добрата философия думата причина трябва да бъде запазена за единствения Божествен импулс, който е сътворил Вселената.” 
(ПАСТЬОР, цитиран в Geison, 1995, 141- 142). 

6. „Бъдещите поколения един ден ще се смеят на глупостта на съвременната материалистична философия. Колкото повече изследвам природата, толкова повече се смайвам от нейния Творец.” 
(ПАСТЬОР, цитиран в Castle 2002, 55).

От антологията „50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога”, съставител Тихомир Димитров, Рекламно-издателска агенция „Спектра”, Варна
Снимка: Louis Pasteur by Pierre Petit, between 1866 and 1895, commons.wikimedia.org