Мисли на големия наш лечител за дисциплината и изкуството да се владеем, съхранени и споделени от дъщеря му – художничката Лили Димкова.

(Портрет на Петър Димков от Лили Димкова)

Моят баща 

Татко беше винаги чист, спретнат, добре облечен, избръснат. Ето някои негови мисли за дисциплината, която при него беше изключителна. 

„Трябва да имате ред във всичко, ред при лягане и ставане, ред при ядене, ред при работа, ред при физически упражнения. Всичко да се върши навреме и да отнема толкова време, колкото е потребно, за да бъде направено добре и основно без пресилване, съгласно правилото, което трябва да се запечата в ума ви: Всяко нещо навреме и време за всяко нещо.” 

Той казваше: „Научете се да се владеете. Изкуството да се владее човек изобщо има голямо значение в живота му и трябва да се притежава от всеки. Всеки трябва да се научи как да избягва гнева, страха, грижите, омразата, ревността, скръбта и всичко, което угнетява духа. Това изкуство не иде от само себе си, добива се не чрез четене, а чрез дълги упражнения, точно така, както човек се научава да язди велосипед чрез дълго упражняване, но веднъж придобито това изкуство, човек е господар на нещо неоценимо, защото доброто настроение и самовладеенето са броня срещу много трудности в живота.

Имайте ред в думите си, избягвайте бързото говорене, което често се среща в разговорите. Нека думите, изразите и мислите да текат плавно, вместо да се изливат с бързина на порой, който се пени и завлича със себе си всичко, което срещне. Бъдете умерени в държанието си и походката си. Дръжте се прави, за да покажете, че сте силни. Грижете се за тоалета си, за косата си, за лицето си, за ръцете си, като че ли с това искате всякога да се харесате. Грижете се за обличането си, за държанието си, за линията си. Ще се държите така, като че ли искате всякога да изглеждате млади и здрави, и ще забавите идването на старостта. Бъдете спокойни, спокойствието и редът са най-добрите приятели на труда. Без спокойствие и ред душата напразно се вълнува и трови. Спокойствието, редът и редовният живот дават възможност на човека да получи най-големи облаги от своята дейност. Безделието, от духовна гледна точка, е отрова, защото дава простор на отрицателните чувства. Развивайте се нравствено и физически. Колкото по-скоро усъвършенствате душата си, толкова по-скоро ще се наслаждавате от нея, защото духовният живот е в сегашния момент.

Помнете, че здравето и доброто разположение на тялото е това, което е слънцето за растенията. Затова не се вглеждайте в себе си, защото болестта често зависи от нашето въображение. На обед или вечеря сядайте на масата винаги с весело лице и след молитва си кажете: „Аз се храня мълчаливо, радостно, весело и красиво.” Татко казваше „Мисълта, съсредоточението и самовнушението са основа на всичко. Мисълта е извор на постъпките, живота и проявленията. Изчистете извора – и всичко ще бъде чисто. Да се научим чрез разсъдъка си правилно да мислим.

Обаче това господство на мислите се добива не изведнъж, а с дълъг и постоянен труд чрез най-полезната наука – размишлението, защото да мислим, значи да живеем.”

Избрано от: „Петър Димков: Моят баща“, Лили Димкова, ИК Виделина
* Портрет на Петър Димков от Лили Димкова, lilidimkova.com