„Жените знаят само онова, на което ние не желаем да ги научим, онова, което са извлекли от жизнения си опит.“

 

(Stendhal, by Olof Johan Södermark, 1840)

Широко затворените очи на младите жени 

Просветете ума на младата девойка, формирайте характера й, дайте й най-после добро образование в истинския смисъл на думата, като забележи рано или късно превъзходството си над другите жени, тя става педантка, с други думи – най-неприятното и най-недостойното същество на тая земя. Кой от нас не би предпочел да изкара живота си с една прислужница, вместо с някоя учена жена?

Посадете в гъста гора младо дръвче; лишено от въздух и слънце поради съседните дървета, неговите листа ще залинеят и то ще се източи нагоре в една смешна форма, несъответстваща на неговата природа. Необходимо е да се насади отведнъж цялата гора; коя жена се гордее с това, че знае да чете?

От две хиляди години насам педантите твърдят, че жените са с по-жив, а мъжете – с по-последователен ум. Че жените са с по-изтънчени мисли, а мъжете – с по-голяма съсредоточеност на вниманието. Един парижки заплес, като се разхождал навремето в градината на Версай, от всичко видяно направил заключението, че дърветата се раждат подстригани. 

Признавам, че малките момиченца физически не са толкова силни, колкото малките момченца. Това позволяла да се направи и съответният извод по отношение на ума, защото както е известно, Волтер и д’Аламбер първи в своя век са използвали юмруците си за нанасяне на удари. Съгласни сме, че десетгодишното момиченце е двадесет пъти по-изящно от малките палавници на същите години. Защо на двадесет години девойката е такава глупачка, несръчна, стеснителна, страхува се от паяци, а палавникът е станал умен мъж?

Жените знаят само онова, на което ние не желаем да ги научим, онова, което са извлекли от жизнения си опит. За тях не е никакво преимущество, че са се родили в богато семейство вместо да общуват със същества, които се отнасят естествено с тях, те са наобиколени от камериерки и придружителки, корумпирани и обезличени от богатството. Няма нищо по-глупаво от един принц.

Чувствайки се робини, младите девойки са отрано с широко отворени очи – те виждат всички, но са твърде невежи, за да виждат добре. 

Из: „За любовта“, Стендал, издателство на Отечествения Фронт, 1981 г. 
*Stendhal, by Olof Johan Södermark, 1840, en.wikipedia.org