„Огледалото е не само образ, но и слово. Затова трябва да се опитаме да разберем, че светът на другия не е наш, че няма свят, който можем да поделим. Може да създадем общо пространство за нас двамата.“
~ Хорхе БУКАЙ, „Пътят на срещата“

(Echo and Narcissus, 1903, John William Waterhouse)

Легендата за Нарцис и Ехо

Нарцис бил толкова красив юноша, че дори боговете на Олимп се възхищавали на хубостта му. Веднъж, докато пиел вода от едно езеро, боговете изпратили Купидон, за да го прониже с една от стрелите си. Така Нарцис се влюбил в собственото си отражение. И то дотолкова, че никой вече не му се струвал привлекателен, въпреки че всички се влюбвали в него. Така го наказали боговете – да страда безкрайно, лишен от радостта да обича.

Нимфата Ехо също била жертва на проклятие – жената на Зевс я била лишила от дар слово. Афродита, богинята на любовта и красотата, се смилила над Ехо. Не можела да отмени наказанието, но го смекчила, като й позволила да говори, но само за да повтаря онова, което другите й казват.

Легендата разказва, че веднъж Нарцис вървял край брега на една река, тъжен както винаги. Видяла го нимфата Ехо, скрита в гъсталака. И тя като всички, които срещали Нарцис, се влюбила в юношата, но не се осмелила да излезе насреща му, защото не можела да му каже нищо, освен ако той пръв не я заговорел. Заплакала от мъка.

– Кой е там? – попитал Нарцис, когато чул плача й.

– Кой е там ? – отвърнала Ехо.

– Аз съм Нарцис. Ти кой си?

– Аз съм – повторила Ехо.

– Излез, искам да те видя – рекъл юношата.

– Искам да те видя – казала Ехо.

– Ела насам! – викнал Нарцис.

– Насам – повторила Ехо, – насам.

Нарцис се уплашил, че това е някоя нова уловка на боговете, и не посмял да навлезе в гъсталака.

– Ти не разбираш ли, че имам нужда да обикна някого? - попитал Нарцис.

– Ти не разбираш – отвърнала Ехо, плачейки.

– Ако не излезеш веднага, тогава си върви... и сбогом – рекъл Нарцис.

– Сбогом – повторила Ехо, – сбогом... сбогом... 

Красивият юноша почувствал, че любовта най-после стига до сърцето му. Може би защото още не бил видял любимата си и нямало образ, с който да я сравнява; може би защото гласът й само повтарял собствените му думи... но без някаква особена причина Нарцис най-после се бил влюбил.

– Върни се – извикал той. – Обичам те. 

Било обаче късно... девойката вече не можела да го чуе.

Нарцис седнал на брега на реката и заридал.

Плакал както никога дотогава, през целия ден и през цялата нощ. Толкова плакал, че на сутринта, когато слънцето изгряло, тялото му било изсъхнало и той се бил превърнал в цвете  нарцис, който оттогава расте по речните брегове, наведен над водата, сякаш плачейки над отражението си.

Това, което Нарцис чувал от Ехо, било отражението на собствените му думи, но тъй като бил влюбен в собствения си образ, той се влюбил и в собствените си думи – единственото, което Ехо можела да му каже.

В мита огледалото е не само образ, но и слово. Външният свят е възприятие, абстракция. Ние имаме вътрешен регистър на външния свят. Затова трябва да се опитаме да разберем, че светът на другия не е наш, че няма свят, който можем да поделим. Може да създадем общо пространство за нас двамата. Външният свят е стимул, а вътрешният е възприятието, но аз не общувам с външния свят.

Например аз те виждам и за мен ти си такъв, какъвто те виждам. Тогава какъв си ти? Как обаче да знам? Единственото, което знам за теб, е как аз те виждам. По същия начин това, което ти знаеш за мен, е онова, което виждаш, а не това, което съм. С други думи, няма външен свят, по който да се ориентираме. Възприемането на външния свят е толкова относително, че ние интерпретираме нещата в зависимост от това как ги виждаме.

От: „Пътят на срещата“, Хорхе Букай, ИК Хермес, 2014 г. 
Картина: Echo and Narcissus, 1903, John William Waterhouse, en.wikipedia.org