„Човек сам създава съдбата си и сам трябва да се справи с нея. Всяка лоша мисъл или всяко лошо чувство е дете на онзи, който го отхранва.“

Мария Майсторова избира своята свещена пътека, когато преди години се запознава с някои от лекциите на Божествения Университет, създаден в началото на миналия век от Учителя Беинса Дуно (известен с мирското си име Петър Дънов). „В тях няма въпрос, на който да не може да се намери правилния отговор. Така от Живото му Слово се убедих, че само то може да усили трептенията на човешкия ум и да пречисти сърцето на всеки, който е решил с волята си да съкрати времето до срещата с душата си. Част от него ще откриете в книгата ми в синтезиран стил, подходящ за размисъл.“ Книгата на Мария Майсторова „Пробуждане на душата“ (2002 г.) е изтъкана от споделени разговори за вечните истини и е своеобразен пътеводител из необятния вътрешен свят на човека.

(Картина на художника Ваган Ананян (1959-2006)

Как човек може по-бързо да приключи с личната си карма?

Когато говорим за кармата, подразбираме времето, съобразено не само с едно, но с много съществувания. При кармата има положения, при които ни се струва, че невидимият свят е събрал времето в бутилка. Тя ни държи отговорни за делата ни отпреди четири-пет поколения насам. Когато човек стори грях или престъпление, кармата „дебне“ да го улови. В който живот го хване, тя го заставя да плати. Кармата, или законът за причините и последствията, изисква всеки, който е направил нещо лошо, пръв да понесе последствията и сам да се изправи. А ако е направил нещо добро, пак той ще се ползва от благата на сторената добрина. Всичко, което умът, сърцето и душата извършват се „връща” към оня, който го е направил. Това е неизменен закон – закон за Божествения порядък. Всяка лоша мисъл или всяко лошо чувство е дете на онзи, който го отхранва. Това става по закона на кармата. Ако през целия си живот сте правили добрини, но накрая сте сторили едно зло, това зло няма да заличи добрите ви дела, т.е доброто у вас, а ще му противодейства. Щом му противодейства, то кармически ще спре добрите ви начинания. Тогава в живота ви могат да дойдат ред нещастия, които временно ще спрат развитието ви. Цялата човешка карма не е нищо друго освен сбор от недовършени работи. В този живот човек трябва да ликвидира със своята карма. Човек сам създава съдбата си и сам трябва да се справи с нея.

Кармата се създава, когато хората не живеят в съгласие с Божествените закони. Те се отклоняват от вярната посока и вървят по крива вълнообразна линия, наречена път на „астралната змия”. Онова, което може да освободи човека от неговата съдба, това е любовта му към Бога, чрез която ще научи закона за служенето. Когато човек реши да започне да служи на Бога, тогава той се освобождава от своята тежка съдба и от тъмното робство, в което се е озовал.

Ето защо трябва да се обичаме. Но да обичаме само близките си и себе си – това е частична обич. Ако обичаме Бога – това е друга обич! Който има такава любов, той и на мравката ще помага и ще я обича. Един ден тази малка мравка ще достигне положението на ангел, който ще помага на всеки, от когото е получил добро. Знаете ли колко ангели сега ви помагат за доброто, което някога сте им направили? Знаете ли обаче, и колко ангели сте спрели в развитието им със злото, което сте им причинили?

Най-бързи и подходящи методи за ликвидиране на кармата са безкористността и жертвоготовността – по-бързи от тях няма. За да се справите с нея, вие трябва да желаете доброто на всички хора – не само своето и това на близките си. По този начин ще повдигнете духовно себе си, а същевременно ще помогнете на близките си, както и на цялото човечество.

Как да преодолея страданията си по енергиен път?

Съзнателно или не, човек трябва да мине през изпитанията и трудностите в живота. Те не могат да бъдат избегнати. Ако ги преживее несъзнателно, ще се сблъска с ред противоречия. И обратно, ако съзнателно направи това, ще получи Божественото благословение и ще знае защо е трябвало да ги изживее. Щом така преживее страданията, в душата му ще настъпи радост и мир. Те са причина за прииждане на нови енергии в живота. Хората се страхуват от тях, защото не са придобили онова знание, чрез което могат да трансформират енергиите. Вследствие изпитват доста неприятни състояния. Страданията са резултат на неразбрани мисли, чувства и постъпки. Без тях не можем да открием вътрешния смисъл на живота.

Енергиите на злото са горчиви и разрушителни само във физическия свят. Ако искате да не ви терзаят, „пренесете” ги в духовния. Там те ще ограничат разрушителността си. Велика наука е човек да знае да трансформира енергиите.

Из: „Пробуждане на душата“, Мария Майсторова, изд. Виделина - Варна, 2002 г.
*Картина на художника Ваган Ананян (1959-2006), vahan-gallery.com.ua