„Най-опасната програма, която затваря всички ваши възможности е отчаянието, недоволството от себе си и съдбата. Липсата на любов към своята съдба е пряко недоволство от Бога. Ако не ви харесва вашата съдба – променяйте се. Недоволството от себе си е опит да се убие собствената съдба.“

Веднъж прочетох за една любопитна случка, която станала в Индия. Разказа мия един търговец, който превозвал от Индия различни стоки. Групата, с която той пристигнал, имала половин свободен ден. Те разбрали, че в съседното село има факир ясновидец и от любопитство тръгнали на екскурзия. Този мъж отишъл при стареца и го попитал, какво ще му каже за неговото бъдеще. Реакцията на стареца била странна. „Аз ще направя това, - казал той, - но при едно условие. Ти ще измиеш краката ми и после ще изпиеш водата“ „У мен заговори хазарта.“ - разказа мъжът, - и аз казах, че съм съгласен. И изпих водата. Старчето го повикало с пръст и му казало: „Сега ще видиш твоята предишна смърт“. В тази секунда съзнанието на мъжа се замъглило и той видял себе си в сражение - неочаквано в гърдите му се забила стрела и той почувствал, че умира. След това последвал изблик на просветление и той наблюдавал следващата си смърт. И така няколко пъти, докато не се намерил в настоящето. Старецът го наблюдавал и добродушно се усмихвал: „А сега ще ти покажа, как ще умреш в този живот“. Мъжът веднага махнал с ръка: „На мен ми е още рано да знам тези неща“. Тогава старецът му предсказал някои събития, които после действително се случили. Никой не можал да си обясни случилото се.

Какво е станало всъщност? Промяна на бъдещето. По какъв начин? Мъжът, зает с бизнеса си, дотолкова се бил привързал към своето благополучие и концентриран върху своите желания, че това започнало да вреди на душата му и да заплашва нейните висши структури.

Аз вече съм казвал, че има предназначена смърт, която не може да бъде отсрочена и променена. А има и такава, която може да се промени и да бъде отсрочена. Да се спаси живота на този мъж без да се нарушат висши закони било възможно. За тази цел е трябвало душата му да се откъсне от привързаността и да се унижат съдбата и желанията му. Факирът му дал шанс да приеме доброволно унижението, като го накарал да изпие водата, с която мъжът му измил краката. Краката са свързани със съдбата. Това е приемане на унижението на собствената съдба. Ако мъжът беше отказал, би било опасно да бъде спасен. Приемането на унизително условие позволява откъсването от живота и желанията. Преживяването на всяка негова смърт довело до още по-голямо откъсване. Когато старецът заговорил зa неговата бъдеща смърт, мъжът разбрал, колко илюзорни са неговите желания да забогатее, да постите доволно и благополучно съществуване. Това спасило живота му. Значи, променяйки отношението си към настоящето и миналото, ние донякъде променяме и своето бъдеще. Колкото по-задълбочена е нашата емоционална промяна, толкова по-големи са нашите възможности да променим бъдещето. Ние се променяме в отношението си към миналото и веднага започваме да променяме това минало, а заедно с него и бъдещето, тъй като на фино ниво те са тясно свързани.

В Стария Завет има разказ за Ниневия – град, на който един пророк предсказал гибел, при която всички негови жители трябвало да загинат. Като разбрали за това предсказание те се разкаяли за греховете си и започнали да се молят, да искат прошка. И Бог отклонил от ниневитяните страшното бедствие и го помилвал. Промяната в хората трябвало да настъпи, но тя не станала чрез смърт и разрушение, а чрез разкаяние, не на повърхностно ниво, а на вътрешно.

Защо е опасно да се знае бъдещето? Защо всички религии се отнасят негативно към гледачки и предсказатели? Защото е разрешено да се управлява бъдещето, но ако човекът не се променя, възникват нарушения на фундаменталните закони на Вселената. И нарушителят на тези закони умира. Ако име ние виждаме бъдещето и при това изпитваме страх, отчаяние, не сме доволни от съдбата си, тогава ние увреждаме фините си нива и разрушаваме бъдещето, при това не само нашето. И колкото един човек е по-обидчив, страстен, привързан към функциите на своето тяло, към живота и желанията, толкова е по-опасно за него да види бъдещето си и толкова по-голямо нарушение извършва ясновидецът, като се опитва да му помогне.

Ние притежаваме физическо тяло, което съществува в пространството и времето. Също така ние имаме и ефирно тяло. За ефирното тяло ние се грижим доста пo-малко, отколкото за физическото. Как трябва до се грижим за него? - Да го насищаме с любов и енергия. А за това за известно време трябва да се ограничи апетитът на физическото тяло, да се затормозят неговите функции. Сексуалната функция консумира най-много енергия. Затова светците ограничавали себе си преди всичко в секса. Твърде много енергия изтича при съжаление, страх, униние, претенции към света и себе си. В крайна сметка и съжалението, и обидата. и недоволството от съдбата – всичко това е скрита форма на претенции към Бога и неприемане на Божествената воля. Припомнете си как започва молитвата „Отче наш“, дадена ни от Исус Христос. Първият импулс е любовта към Бога – „да се свети Твоето име“. Вторият импулс приемането на Божествената воля „да бъде волята Твоя“.

Материалистическият Запад постоянно се концентрира върху своите желания и воля, доста активно съкращава своето ефирно тяло, насочвайки любовта и енергията към потребностите на физическото тяло. Материалистическото съзнание може да се чувства прекрасно дотогава, докато не са изхабени духовните ресурси. А когато от ефирното тяло остане съвсем малко (в признаците за това са упадъкът на нравите, хомосексуализма, преклонението пред парите, безплодието при жените и т.н.) материалистическото съзнание става самоубийствено.

Аз не описвам детайлно структурата на времето – това е опасно. Всичко, което научаваме, ние усещаме и чрез емоциите си. И колкото по-сериозна е информацията, толкова по-опасно я възприема неподготвеният човек. Затова обикновено важната информация е кодирана, във вид на приказки, песни и притчи. И нееднозначното тълкуване на такава информация блокира емоционалния контакт на неподготвения човек, запазвайки живота и здравето му. Човечеството в близко време го очаква трансформация на съзнанието. Космосът идва все по-близо. Подсъзнанието се открива все по-силно. Способностите за ясновидство при всеки един се увеличават. Трябва да бъдем подготвени за това.

От: „Диагностика на кармата“ (Част 11), Сергей Николаевич Лазарев, изд. Станпрес, Бургас, 2003 г.
Снимка: Facebook