„Упоритият труд е здравословен. Когато се трудим упори­то и всеотдайно, използваме ума и тялото си по позитивни начини, което укрепва едновременно и физическото, и психическото ни здра­ве.“

(Homework, 1874, by Winslow Homer)

С какво ни се отплаща упоритият труд?

Може да имаме фантастична мотивация и страхотни цели, но нищо няма да се получи, ако не добавим към тях и упорит труд. Ако смятаме, че нещо си струва да бъде постигнато, то си струва и да положим повече от обичайните усилия. Хубави­те неща в живота винаги идват в резултат на положените за тях време, енергия, саможертва и дори готовност да поемем риска да се провалим. Следователно успехът изисква известна доза су­рова решимост. Той идва при хора, които не се боят от предиз­викателствата и от прословутия извечен упорит труд. Ако иска­ме мечтите ни да се превърнат в реалност, задължително тряб­ва да включим в плановете си и упорития труд. А най-хубавото на упорития труд е това, че той не само по­мага за осъществяването на мечтите ни, но и ни се отплата с още ред други неща. Ето само някои от тях:

Упоритият труд ни помага да разгърнем потенциа­ла си. Когато упоритият труд започне да ни се отплаща, това ни стимулира да увеличим още повече усилията, които полага­ме. И ни помага да видим по-ясно колко много неща е възмож­но да постигнем. Успехът носи увереност, а увереността носи нови и нови успехи.

Упоритият труд ни помага да се изправим очи в очи с живота. Животът е тежък. Всеки ден сме из­правени пред необходимостта от избор дали да хленчим и да се отчайваме, или да се опълчим и да се преборим е труднос­тите. Упоритият труд и позитивната нагласа на мисълта са най-добрите средства, е които разполагаме, за да се справяме е пре­дизвикателствата на живота.

Упоритият труд ни кара да се чувстваме добре. Няма по-силно чувство на удовлетворение от това, което изпитваме, след като сме изпълнили някоя задача и знаем, че сме дали най- доброто от себе си.

Упоритият труд изгражда характера ни. Едва ли има по-добро средство за преценка какво представляваме като хора от готовността ни да се трудим упорито. Самоотвержените и почтени усилия събуждат за живот най-доброто в нас.

Упоритият труд ни спечелва уважението на други­те хора. Печелим уважението и възхищението на околните, ко­гато влагаме в работата си най-доброто от себе си и особено когато се трудим упорито. С това печелим и доверието им. И си градим солидна добра репутация.

Упоритият труд укрепва и повишава самочувствие­то. Когато даваме най-доброто от себе си в своята работа, това повишава уважението, което изпитваме към самите себе си и повишава самочувствието ни. Независимо дали постигаме успехи или не, самият ни опит да ги постигнем и всеотдайните усилия, които полагаме, ни карат да се чувстваме добре.

Упоритият труд привнася смисъл в живота ни. Все­отдайният и упорит труд за осъществяването на целите, които сме си поставили, е едно от най-богатите на смисъл и удовлет­ворение изживявания. А това, че виждаме смисъл в живота си, ни подтиква към действие и ни изпълва с щастие.

Упоритият труд ни помага да постигаме възможно най-добрите резултати. А именно: животът с много по-инте­ресен и радостен, когато го живеем продуктивно. Всеотдайният и упорит труд носи огромно удовлетворение.

Упоритият труд се превръща в навик. Добрите навици са ключът към всеки успех. А трите най-добри навика са почтеността, взаимното уважение и упоритият труд.

Упоритият труд е здравословен. Когато се трудим упори­то и всеотдайно, използваме ума и тялото си по позитивни начини, което укрепва едновременно и физическото, и психическото ни здра­ве. Хората, които се трудят упорито и всеотдайно, са по-здрави и живеят по-дълго. Упоритият труд е полезен за здравето ни.

От: „20 златни правила. Великите уроци на живота“, Хал Ърбън, изд. „Кръгозор“, 2003 г.
Картинa (заглавна): Farm Women at Work, 1882-1883, by Georges Seurat; chinaoilpaintinggallery