Из наследство на един от великите старци на XX век – сръбският духовник Тадей Витовнишки (1914-2003) и сборника „Мир и радост в Светия Дух“, събрал негови проповеди, поучения и беседи.

Старецът Тадей Витовнишки (1914 ~ 2003)

Витовнишки стослов

Господ гледа в дълбината на сърцето какво желае то, и за какво копнее. И ако душата не може веднага да дойде на себе си, Господ в свое време ще я очисти и отново ще я привлече към центъра, за да се отрезви, и да се смири. Ако обаче в дълбината на душата има нещо, което не е очистено, нещо, което я притиска и привързва към този свят, тогава нашето лутане ще бъде дълготрайно и ще имаме мъки и неволи. Повече беди ще имаме ние, които сме вярващи, от онези, които не са, защото те нямат тази вътрешна болка, не размишляват за вечността, за тях всичко е от този свят, да се преживява, да се яде, да се пие... Това е тяхната грижа, а ние сме раздвоени  искаме да сме с Господа, а не сме разчистили своите земни сметки, с които нашето сърце има още много връзки, все още е в плен. Затова и много страдаме.

Трябва да изтръгнем от сърцето плановете и жела­нията. Само тогава ще можем, с Божията помощ да възлю­бим искрено и своя ближен. Иначе нашата земна любов се прилепва за един час към едно, за втори към друго, всичко това е непостоянно и нищо не остава от него. Тази наша непостоянност ни разбива, постоянно ни разрушава. Не при­емаме живота с разсъждение, а повърхностно.

Всичко, което планираме да направим, трябва да бъде с единствената мисъл и желание, че Господ иска това. Тога­ва ще бъдем в единомислие. Молим се на Господ за това, да бъдем едно. А ние постоянно се раздвояваме, даже и в се­мейния си кръг се разединяваме. Не е добре, човек да иска да се върши неговата воля. Когато се случи така, че в дома на атеист Господ призове към вярата някой член от семейст­вото, тази душа, която Бог е призовал, трябва да действа мъдро; в никакъв случай да не воюва мислено с главата на семейството, иначе няма да има напредък. Защото тогава и той става разбойник, убиващ своите най-близки с мислите и желанията си.

Господ ще ни смири с помощта на заобикалящите ни хора. Някои предизвикват нашето раздразнение, гняв – и така ще продължава докато, не станем спокойни, докато не научим този урок.

В семейство, което има много членове, е достатъч­но само един да не е доволен, даже да не го изразява по никакъв начин, достатъчно е да започне да си мисли, как с него постъпват несправедливо  мирът в семейството се на­рушава; той го разрушава със своите мисли. И всички са недоволни, а не знаят откъде е това.

Строгостта в отношението към близките е опасна. В държането си към хората трябва да бъдем благи, кротки, снизходителни.

Към нашите близки трябва да се отнасяме еднакво. Не трябва да делим хората: този ми е симпатичен, онзи ми е антипатичен. Защото така вие обявявате война на другия човек. И тя ще бъде за вас непоносима. И макар че външно вие не сте дали повод нито с дума, нито с действие, вътре в себе си, със своите мисли, вие сте го предизвикали.

Престанете да мислите зло за своите началници или колегите ви по работа, променете лошите мисли на добри, и ще видите, как се променя поведението на вашите предишни „неприятели“.

Хората са променливи като вятъра. Днес са с теб – утре против теб. Кой може да спре вятъра? Кой може да угоди на целия свят? Ако се стремиш да угодиш на всеки, непременно ще се натъкнеш на беда. В Евангелието се казва една проста премъдрост – да бъдем ничии за целия свят, за да станем пред Бога нечии.

Когато откриете някоя сродна душа, останете с нея, защото това е голяма радост да водиш приятелство със съмишленик.

Характерът е ключова черта – основа за прехода към вечността. Ако ние сме мирни и тихи – ще отидем в редиците на светиите и ангелите.

Светът все повече се увлича по греха и злото и смесва любовта със страстта, а любовта и страстта нямат нищо общо. Любовта това е Бог, а страстта е това, което произлиза от злите духове.

Из: „Мир и радост в Светия Дух“, Старецът Тадей Витовнишки, изд. Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“
Снимка: Старецът Тадей Витовнишки (1914-2003); pravoslaven-sviat.org