„Чрез своята готовност да дадем онова, към което се стремим, получаваме онова, от което имаме нужда.“

Роден през 1933 г. в кюстендилското село Скрино, Димитър Хаджийски работи през целия си живот като учител по математика. Интересът му към темите на духовността и езотеричните науки се заражда, когато загубва съпругата си на 50-годишна възраст. Кармичната астрология, кармата и осъзнатият път на човека са основен фокус на неговите интереси. В книгата си „Епохата Водолей: Реалност - Еволюция - Съзнание“, той споделя своя житейски опит и вътрешни убеждения за духовното пътуване на човека в постигане на щастие и нови висоти на благоденствие.

(Aged Angel, c. 1903, by Odilon Redon)

~ Закон за даването и получаването

Даването и получаването са взаимно свързани. Когато даваме любов, ще получим любов. Когато не даваме любов, няма да получим любов. Когато помагаме на други, които имат нужда и на нас ще ни помогнат, когато имаме нужда. Чрез своята готовност да дадем онова, към което се стремим, получаваме онова, от което имаме нужда. Колкото повече даваме, толкова повече ще получаваме. Не може да очакваме любов там, където сеем омраза.

Във Вселената нищо не е статично. Нашето тяло е в постоянен енергиен обмен с тялото на Вселената. Вселената ни дава в изобилие вода, храна, въздух. Затова и ние трябва да й дадем своята благодарност и опазим природата около нас незамърсена. Всички наши взаимоотношения се изграждат от даване и получаване. Хармония се създава, когато даването и получаването са в равновесие. Това е особено важно за нашите партньорски взаимоотношения. Чрез даването ние позволяваме изобилието да влезе в живота ни- затова всеки път, когато влизаме в контакт с някой, трябва да му дадем нещо. Не е нужно това да са материални неща. Най-силните форми на даване са нематериални: загриженост, внимание, любов, благословия, комплимент, молитва, цвете... Според този закон, когато даването и получаването са в равновесие ние винаги ще имаме хармонични взаимоотношения с нашите партньори.

~ Закон за кармата

Според този закон всяко наше действие генерира сила, която се връща при нас в подобен вид. Библейската истина е: „Каквото посееш, това ще пожънеш”. Не може да посееш плевели, а да очакваш да жънеш жито. Кармата е следствие от нашия съзнателен избор. Всеки ден принудени от обстоятелствата ние правим безброй избори. Някои избори съзнателно, а други несъзнателно, някои избори правилно, а други неправилно. Винаги жънем плодовете от своите избори. Ако изборите са ни били правилни, ние се чувстваме удовлетворени. И обратно, ако изборите са ни били неправилни ние се чувстваме разстроени и страдаме. Въпросът е как да правим правилни избори?

Сигналите за удовлетворение или неудовлетворение показват дали сме направили правилен избор. Това разбираме като се вслушаме гласа на нашата душа – нашата интуиция. Когато чрез нашите действия не нараняваме никой, ние се чувстваме удовлетворени. Ние винаги може чрез правилните си мисли и действия да създаваме положителна карма, чиито плодове може да берем и в следващи инкарнации.

~ Закон за намерението и желанието

Във Вселената всичко е енергия. Ние живеем в един океан от енергия. Нашата енергия се насочва натам, накъдето е насочено нашето намерение и желание. Затова е много важно да знаем с какво намерение тръгваме да постигнем някаква цел и да знаем какво желание стои зад него. Ако нашето намерение е да служим и помагаме на другите с любов, ако нашето намерение е да се самоусъвършенстваме, да станем по-просветлени и можещи, да живеем с истинната и мъдростта, когато имаме нужда от нещо Вселената ще ни изпрати подходящи хора да ни помогнат. Но ако нашето намерение е да си отмъстим на някой за някаква обида или служим на други без любов и желание, ние се чувстваме потиснати. Лицемерието отнема енергията от доброто намерение.

Насоченото внимание задейства всяко нещо към което е насочено. В природата всичко е взаимно свързано. Нашата нервна система действа по аналогия на природата. Намерението е в основата на нашите мечти и желания. Зад желанието се крие силата на нашето намерение. Така, ако силата на нашето намерение е правилно насочена, ще получим всичко, което желаем. Силата на този закон е в доброто намерение.

~ Закон за най-малкото усилие

Този закон изисква от нас с по-малко усилие да постигнем по-голямо удовлетворение. Вселената функционира чрез своя разум на принципа на не съпротивлението, принципа на любовта и хармонията. Когато живеем в хармонията, в любовта, ние се чувстваме удовлетворени. Най-малко усилие полагаме, когато действията ни са добре обмислени, когато са мотивирани от любов. Природата се крепи на енергията на любовта. Обратно, ние хабим излишна енергия, когато се подаваме на неразумни желания. За да се радваме на щастие не е нужно да полагаме излишни усилия, да изразходваме ненужна енергия за ненужни неща.

Този закон изисква да приемем хората и обстоятелствата такива, каквито са, да поемем отговорност за своето положение. Не е нужно да хабим излишна енергия, за да убеждаваме другите в своята правота. Когато не приемаме хората такива, каквито са, когато обвиняваме другите за нашите грешки и страдание, когато осъждаме, животът ни среща съпротива. Противопоставянето и възмущението отнемат енергия от нас. Само когато живеем в любовта ние ще полагаме по-малко усилия и ще се чувстваме щастливи.

От: „Епохата Водолей: Реалност - Еволюция - Съзнание“, Димитър Хаджийски, София, 2012 г.
Картина: Aged Angel, c. 1903, by Odilon Redon; chinaoilpaintinggallery