„Винаги, когато печелим нещо важно, се отказваме от нещо друго, плащаме емоционална цена, претърпяваме загуба.“

(Man Bencind Down Deeply, 1914, by Egon Schiele)

Пътят на сълзите

Пътят на сълзите означава да са научим да гледаме на загубите с различен поглед…

Коя е причината за страданието ми?

Причината е във вкопчването ми, в начина ми да се отъждествявам с желанията  си.

В неумението ми да започвам и да приключвам ситуациите.

В неспособността ми да се свързвам и да се сбогувам с нещата.

В нежеланието ми да се науча, че придобиването и загубата са част от нормалната динамика на щастливия живот.

Народната мъдрост или колективното несъзнавано винаги са знаели  , че както малката ежедневна смърт, така и най-страшните епизоди на разрушение съдържат в себе си процеси на промяна.

За да изживеем тази промени, трябва да позволим нещо да си отиде, за да  даде път на новото.

За да преработиш скръбта, трябва да се научиш да се разделяш с онова, което вече го няма.

И все пак, ако се страхувам от идващото ново и се вкопча в нещата, които имам в момента, ако се съсредоточа върху тях, защото нямам смелост да изживея онова, което идва, ако вярвам, че няма да понеса болката от раздялата, ако се уловя за всичко, което е било преди…

Тогава няма да опозная, да се насладя, нито да изживея това, което предстои.

Винаги, когато печелим нещо важно, се отказваме от нещо друго, плащаме емоционална цена, претърпяваме загуба.

Това е истината, която откриваме в края на пътя на сълзите – че скръбта е неотменна част от процеса на личностно израстване, че загубите са необходими за съзряването ни, което от своя страна, ще ни помогне да извървим пътя.

Колкото по-добре усвоим умението да не сe вкопчваме, толкова по-леко ще бъде израстването ни; колкото повече израстваме, толкова по-слаба ще бъде болката от загубата; колкото по-малко ни боли от някоя загуба, по-успешно ще извървим пътя пред себе си.

Със съзряването ще открием, че сме в състояние да се разделим с нещо доброволно, макар и болезнено, за да направим място на новото, което желаем.

От: „Пътят на сълзите“, Хорхе Букай, изд. „Хермес“
Картина: Man Bencind Down Deeply, 1914, by Egon Schiele; chinaoilpaintinggallery.com