♥ Щастие ще получим, когато накараме ума да отиде в сърцето и го склоним да остане там

„Ако умът не остане в сърцето, той ще хукне навън да гони друга цел. Ще бъдем щастливи, ако не тичаме след илюзии, ако сме реалисти, ако живеем с истината.“

~ Димитър ХАДЖИЙСКИ, „Епохата Водолей: Реалност - Еволюция - Съзнание“

(The Sacred Heart, 1910, by Odilon Redon)

Карма, духовен път и духовно развитие

Кармата предопределя нашето духовно пътуване. Философията, религията и етиката имат своето място в този път само когато са свързани с практиката и висшите закони на Битието. Духовното развитие е наша основна цел и най-голямо постижение. Пътя, който сме избрали да изминем изисква да изпълним житейското си предназначение в съгласие с Божествената воля и

Божествените импулси: любов, доброта, спокойствие... Този път изисква да се пробудим за красотата във всичките й форми. Това означава: всяко наше действие, всяка наша дума, всяко наше чувство и мнение да са доброжелателни. Има много пътища за духовно развитие, но всеки сам е нужно да избере своя път и чрез свободната си воля да стане творец на собствения си живот. Нашата задача е да постигнем Бог, да преодолеем разделението между себе си и Бог, да почувстваме единството в света. Целта на духовното пътуване не е само да ни донесе блага в следващите животи, но и да внесе положителни промени и в настоящи ни живот.

Самопознанието е основна цел на нашето духовно развитие. Най-доброто, което може да направим за себе си е да се опознаем колкото се може по-добре. Липсата на вдъхновение, сила и енергия показва скъсана връзка с духовния източник. Нашата задача е да развием сила и енергия в четирите центъра у нас: тяло, ум, сърце и дух.

Тялото си можем да засилим чрез подходяща храна, упражнения и спорт. Емоциите си може да развием, като уважаваме чувствата си. Ума си може да усилим, като се стремим към реализъм и обективност. Духа си може да повдигнем, като се свържем с нашия духовен източник – Бога у нас. В резултат постигаме равновесие между мисъл, чувство, интелект и действие, поемаме пълна отговорност за себе си и ставаме по-цялостни личности.

Живеем в преходен период, в зората на Новата Епоха – Водолей. Подложени сме на комбинация от множество влияния. Планетата ни преминава през енергийна промяна – процес на Божествена трансформация. Това енергийно влияние може да доведе до хаотични състояния, объркване, страх, съмнения и мъгляви преживявания. Затова е изключително важно да сме запознати с тези влияния и да се предпазим от енергийни блокажи. Радостно е, че под влияние на високите вибрации на Уран, управителя на Водолей, ние се издигаме към по-високо съзнание.

Духовното пътуване е трудно. То е трудно, защото за него няма превозни средства, защото сме подложени на всякакви изкушения и изпитания. Но наградата от успешното пътуване е голяма – любов, радост, щастие, осъзнаване. Духовният път се отличава с простота, не се изискват специални познания и правила. Става въпрос за любов към самия себе си и вътрешна яснота. Всичко, което е необходимо за нашето духовно израстване се намира вътре в нас.

Най-трудният момент по пътя на духовното развитие е срещата със себе си. Чрез тази среща откриваме истината в себе си, за себе си. Това трудно изпитание е прекрасно, защото чрез тази среща откриваме своите заблуди и погрешни представи, свои и чужди. Откриваме как егото ни държи затворени в черупката на своите интереси и цели. Най-важно, преставаме с объркването и започваме да живеем с истината, освободени от неясни мисли и неправилни взаимоотношения.

Карма, радост и щастие

Ние идваме в този живот, за да живеем радостни и щастливи. Щастието е в хармонията, в любовта. Хармонията е любов и любовта е хармония. Затова, ако искаме да постигнем щастие, първо е нужно да постигнем хармония в себе си. Човек е щастлив, когато се опитва да живее колкото може по-естествено. Има четири стъпки, които водят до хармоничен живот: дишане, мислене, действия и навици. Дишането е онова, което ражда мислите. Дълбокото и правилно дишане показва, че имате здрави дробове, които произвеждат прана. Праната ни дава сила и енергия. Мислим ясно и обективно, когато дишаме дълбоко и балансирано. Действията ни са правилни, когато мислим ясно и правилно. Положителни навици създаваме, когато повтаряме правилните си действия. Когато изградим положителни навици, обстоятелствата в живота ни стават по-добри и откриваме по-голяма хармония в своя живот. Чувстваме се радостни и щастливи.

Как да постигнем щастие?

Щастие ще постигнем като балансирано задоволяваме нашите материални нужди – нуждите на тялото от храна, дрехи, подслон..., както и нашите духовни потребности – любов, спокойствие, търпение..., като позволим на любовта да влезе у нас и облагороди физическото ни тяло. Щастие ще получим, когато живеем в хармония със себе си и околната среда. Това означава да създадем хармонични взаимоотношения с близки и познати, да живеем в хармония със законите, които управляват Вселената. Човек е една миниатюрна Вселена и се подчинява на законите, които я управляват.

Къде се намира щастието?

Щастието е вътре в нас. То е функция на душата, ума и сърцето. То идва, когато човек постигне вътрешна свобода, освободено съзнание и сърце, отворено за любов. Лично щастие ще постигнем, след като открием личната си мисия и цел в живота. Щастие ще получим, когато накараме ума да отиде в сърцето и го склоним да остане там. Ако умът не остане в сърцето, той ще хукне навън да гони друга цел. Неравновесието в ума може да бъде коригирано чрез разбиране. Ще бъдем щастливи, ако не тичаме след илюзии, ако сме реалисти, ако живеем с истината. В противен случай щастието ще ни обърне гръб и ще се превърне в нещастие.

Животът ни се движи в предопределена посока от кармата, която сме създали в миналото. Но ние можем да променим тази посока ако не ни харесва, чрез изборите, които правим с любов. Тогава всичко, което правим на физическо ниво – секса, парите, работата, приятелството..., ще върви добре. Но ако се съпротивляваме на естествения си поток на енергия, на физическо ниво нещата няма да вървят. Ние и душата сме едно цяло. Когато сме едно с душата си, всичко, до което се докосваме ще ни носи радост.

От: „Епохата Водолей: Реалност - Еволюция - Съзнание“, Димитър Хаджийски, София, 2012 г.
Картина: The Sacred Heart, 1910, by Odilon Redon; chinaoilpaintinggallery

3371 Преглеждания