„Върви по пътя си с изправена глава и знай, че ти винаги си защитен най-добре, когато можеш да се уповаваш на себе си!“

За вярата и волята за радост, споделено от учението на немския поет и художник Йозеф Антон Шнайдерфранкен (1876 ~ 1943), известен с духовното си име Bô Yin Râ.

(„Jesus“ by Bô Yin Râ)

Цeл

Духовното съвършенство изисква целия човек. В стремежа към това съвършенство „тяло” и „душа” не бива никога да се усещат като разделени. Няма нищо „телесно”, което да не е в същото време и „душевно”.

Бог живее в радостта, не в страданието. Робите на страданието са измислили Бога „страдалец”. Страданието си ти трябва да поставиш в своя власт, за да стане то слуга и помагач на твоята радост!

Така изисква волята за радост: радост без разочарование, радост безспир, радост без край! Всичко, което се е проявило като страдание в теб, трябва да отпадне от тебе като струпей от зараснала рана, за да не може вече да те обезобразява. Трябва да осъзнаеш самия себе си като радост.

Стреми се с тиха радост и душевна ведрина да се утвърдиш, изпълнен с покой, в самия себе си и отвърни очи от всички вътрешни образи, които би ти показало твоето възбудено, все още необединено в себе си съзнание!

Твоят път към теб самия е твоят път към Бога!

Единственият път, който води до „вечната” по всяко време Действителност, е път на ставането, а не просто на познанието.

Върви по пътя си с изправена глава и знай, че ти винаги си защитен най-добре, когато можеш да се уповаваш на себе си!

В началото на пътя към Храма на Вечността трябва да стои вярата, защото да „знае” е дадено само на онзи, който е постигнал в себе си крайната цел на пътя.

Вярата е вашата най-голяма сила, защото чрез вярата вие можете да поставите в своя услуга сили, които действат с изначална мощ, щом вярата ги освободи от стягащите ги окови.

Вярата в себе си е единствената дейна воля, насочена към Бога, и само тази формираща воля изгражда в душата на търсещия „образа на онова, до което трябва да израсне”. По този образ се изменя тогава невидимият духовен организъм на търсещия по такъв начин, че у него все повече укрепва способността да се превърне в намерил.

Само този, който се уповава на себе си, може да се изпълни с воля за своето спасение, далеч от всяко голо желание. Единствено динамичната вяра: - вярата, която сама е сила и поражда от себе си сила, - може да даде и вътрешната сигурност, така нужна на всеки, който е твърдо решен да встъпи по пътя към Духа.

Ако вярващият е наистина блажен, той е такъв съвсем не защото смята за правилно едно или друго метафизично учение, а защото живее от вярата, от силата на „Името”, което е „Слово”, което е „у Бога” и което е „Бог”.

Изпълни сърцето си с неподправена, чиста, истинска набожност! Само така ще дадеш вечен смисъл на този свой живот.

Който се е научил истински да се моли, ще трябва да разшири занапред своя кръгозор, за да се моли на първо място за всички, които искат тук, на земята, да станат човеци и които се мъчат да бъдат човеци: - които пъшкат под игото на животното и полагат усилия да опитомят животинската си природа. Едва тогава молещият се има право да помисли за определени групи хора, след това за своите приятели и роднини, после за най-тесния си семеен кръг, - и чак накрая за самия себе си!

Човек трябва веднъж завинаги да е приключил с философските и богословските си открития, за да може да намери пътя към вечната Действителност, по който ще стигне до целта толкова по-скоро, колкото по-малко е обременен с измислени неща.

По избор на собствената си воля, заради своята вяра в нощта, ти си се превърнал в сън на мрака. Трябва сега да просветлиш мрака в себе си по същия начин, чрез вяра в деня, за да настане в теб Светлина и да свърши сънят ти.

Събори лъжливите богове, ако искаш да се доближиш до Единствения, Вечния: - до своя жив Бог! Твоят Бог е в теб самия и единствено в себе си ще можеш да го осъзнаеш.

Който стои духовно в мрак, той няма още волята за Светлина. Ако носиш в себе си волята за Светлина, ти непременно ще стигнеш до Светлината, все едно дали пристъпваш към нея с хладна предпазливост или с горещо въжделение в сърцето.

Избрано от: „Bô Yin Râ. Максими от Неговото духовно учение“, съставителство и въведение Рудолф Шот, ИК „Ирис-95“, 2001
Портрет: „Jesus“ by Bô Yin Râ, boyinra.org