Не виждате изход? Чувствате, че се задушавате – творчески, професионално, духовно, лично? Според Джоузеф Авакян, творчески гений, невероятен говорител, баща и съпруг, има шест крепости на врага, които атакуват и осакатяват напредъка ни. Това са:

1. Страх: той може да бъде физически и психически парализиращ. Често неоснователен, страхът е отровен. Оставя ни в застой и не можем да се движим напред, а това ни лишава от успех още преди да сме започнали да го градим.

2. Сравнение: Господ е създал човека, като уникално ръчно творение. А сравнението и стремежа да сме друг човек, оставя перманентен етикет на по- малък, по- неуспял, по- незначим.

3. Критика: Критичният език е като бръснарско ножче, което нанася дълбоки рани, трудно излечими дълго време. Тя е вторичният продукт на горделивостта ни и неспособността да приемем гледната точка на другите.

4. Егоизъм: Егоизмът се състои в убеждението, че сме най- добри и способни във всичко. Често хората неспособни на реална самооценка остават изолирани и сами в самоубежденията си.

5. Арогантност: Тя е поставена на пиедестал. Арогантността е смъртоносен рак на общността и може да смаже всичко по пътя си – приятелство, доверие, позитивни нагласи, успех.

6. Контрол: Маниак на тема контрол? Често такива хора остават с илюзията си господстват над другите и дори се пристрастяват към това чувство.

Но как да се измъкнем от тази пропаст, за да започнем да се движим в обратна посока на духа. Зад всяка крепост на Сатаната стои пряко противопоставяне Божествена сила.

failure success

Съществуват 6 начина за преодоляване на тези крепости:

1. Безусловна любов или „Agape love" – най- възвишената любов от всички, тази към Господ, в която няма място за страх. Опознаването и разбирането помага на хората да се „откопчаят" от оковите на страха.

2. Идентичност: Когато всеки наистина започне да опознава и заобича своята идентичност, духът на сравнението се изпарява. Тогава всеки от нас е способен да преследва собствените си уникални призвания, дарби и таланти.

3. Мотивация: Вместо да използваме критиката, като изразно средство, прекарването на повече време с хората ще ни накара да разберем гледната им точка.

4. Щедрост: Тя е мощен войн срещу егоцентричния дух на егоиста. Тя ни насърчава към прошка, състрадание, привързаност и добрина.

5. Смирение: Смирението ни помага да направим точна самооценка на себе си и изгражда силна връзка между общностите.

6. Свобода: Когато сме готови да отпуснем юздите на ограничеността и контрола, ние сме способни да следваме невероятните планове на света за нас и да разберем, че контролът във всеки аспект на живота е абсолютно излишен.