„Бракът винаги е свързан с очаквания. Очакванията най-често са свързани с неправилна представа за брака. Една народна поговорка казва: „Който сее очаквания, жъне разочарования.”

(The wedding, 1907, by Kazimir Malevich)

Любов, брак и егоизъм

Любовта, бракът и егоизмът са въпроси, които заслужават особено внимание. Това са понятия, които си влияят взаимно. Любовта живее в душата. Бракът се ражда от любовта, а егоизма е противоположно чувство на любовта. Любовта най-често води до брак, а по-късно бракът често се превръща в егоизъм. Бракът като институция за поддържане на обществото може да разглеждаме от различни гледни точки: като необходимост за съществуването ни като човешки индивиди – продължение на рода, като училище за правилни отношения в семейството; като училище за зрялост и отговорност.

От кармична гледна точка бракът може да разглеждаме като дълг или като награда за натрупана блага карма. Затова обсъждането на брака е сложен въпрос. Съществува желание за брак от една страна, но ненавист от друга.

Бракът винаги засяга двама души едновременно. Бракът може да донесе щастие и за двамата, когато между тях има истинска любов, когато те не могат да живеят един без друг. Но бракът може да бъде и потискащ , да завърши и с обвинителни терзания в съда. Бракът винаги е свързан с очаквания. Очакванията най-често са свързани с неправилна представа за брака. Една народна поговорка казва: „Който сее очаквания, жъне разочарования”.

Момент! Помисли добре преди да встъпиш в брак – това е ключовият въпрос, който е нужно да се задава на всеки, преди да реши да встъпи в брак. В брака има един момент, в който необвързаните в брак искат да се обвържат, а обвързаните искат да станат необвързани.

Всеки брак носи предупреждение за конфликти, скрити под чудесните първи впечатления и изживявания. Обстоятелствата в брака често ни тласкат към онова, което най-малко желаем, но което в същото време ни дава възможност за израстване и осъзнаване. Водени от любов хората се събират заедно, за да споделят и да си помагат взаимно – сключват брак. Каква е действителността след брака?

След медения месец започват изпитанията и за някои бракът се оказва крепост, от която трудно се излиза. Бракът ограничава свободата, а много бракове не почиват на истинска любов и между съпрузите няма духовна връзка. Съществуват бракове по интереси, по сделка, по принуда, желание за създаване на деца, обществена нагласа... Така бракът, който би трябвало да запази и развие любовта я унищожава и превръща в егоизъм. Ако е имало любов преди брака, след брака я няма. Основателният въпрос, който възниква тук е, как да се запази любовта след брака и как да се запазят ценностите на семейството?

Истина е, че бракът създава известни удобства за съвместно съжителство. Истина е обаче, че много от браковете се сключват необмислено. Истина е, че бракът е необходим за отглеждане на деца, но истина е, че бракът носи със себе си големи задължения и отговорности. Истина е, че бракът, заради своите ценности е необходимо да се съхрани. В действителност много от браковете завършват в съда, други брачни двойки търпеливо се понасят, а щастливите бракове са много малко. Оказва се, че влюбените са си подали ръце да вървят заедно, но социумът ги е вързал и създал ограничения. За да има успешен брак е нужно да сме подготвени преди встъпването в брак, да сме готови да приемем всички задължения, отговорности и ограничения, наложени в брака. Освен това, нужно е да поемем отговорност и за раздялата, ако тя е наложителна, макар и нежелана.

Предизвикателство към човечеството е как да се спрат разпадащите се бракове, как да се овладеят плътските желания и да не се раждат деца с неизвестни родители, деца, останали без родителски грижи.

Бракът, както всичко във Вселената, еволюира. Начинът, по който бракът сега съществува подлежи на бърза промяна. Първата спойка на обществото е бракът. Но обществото като отговорна институция все повече губи контрол и влияние върху брака. Все повече хора живеят без брачен договор, съществуват еднополови бракове, раждат се безбрачни деца... Терминът „Свещен съюз” между мъж и жена не отговаря на реалността.

Разводът, от който страдат най-много децата, е сериозен въпрос. Разводите ще се увеличават, защото бракът става по-освободен от потребностите на обществото. Ненужно съдилищата принуждават двама души да живеят заедно, когато се ненавиждат или нараняват.

Какво е бъдещето на брака през Новата ера? Трудно е да се предскаже. Но това, което засега е ясно е, че изборът става по-свободен. Бъдещето е в по-голямото лично пространство, в по-голямото уважение към нуждите за развитие на другия. Основното качество на душата е свобода. Човек може да бъде господар на собствената си съдба, само ако сам избира начина, по който ще се свърже с другия. Успешен брак може да има само когато в рамките на брака всеки сам може да се развива и не пречи на другия да се развива, когато двамата взаимно се подпомагат в развитието. Ние идваме в този живот да се развиваме – основна ни цел е развитието.

Щастлив брак може да има, само когато двамата отделно могат да живеят сами и са независими един от друг, но желаят да споделят живота си, само защото се чувстват прекрасно, когато са заедно.

Чрез брака, чрез всяко взаимоотношение, ние създаваме карма. Когато правя хороскопи, най-често виждам проблеми, свързани с брака и отношенията между съпрузите. Затова се стремя да разкрия причините за проблемните отношения. Най-често причините се оказват кармични: лоши отношения в минали въплъщения, незачитане на другия, злоупотреби с пари и имущество, сексуални злоупотреби, постигане на користни цели... Така по някаква кармична причина двамата се привличат в някаква връзка с цел да изчистят кармата си или да научат някакъв житейски урок.

Въпросът за брака е актуален и затова е нужно да му се обърне по-специално внимание. Обществото има нужда от пълноценни граждани, които да се отглеждат и развиват в здрава семейна среда. Когато тази среда е хармонична, когато родителите са отговорни, просветлени и подготвени, ще създадат достойни граждани. Затова обществото не бива да абдикира от брачната институция и да изгуби контрол над нея. Здравият брак лежи в основата на създаване на здраво общество. Любовта и грижите на родителите са основа за правилно възпитание на подрастващите.

От: „Епохата Водолей: Реалност - Еволюция - Съзнание“, Димитър Хаджийски, София, 2012 г.
Картина: The wedding, 1907, by Kazimir Malevich; chinaoilpaintinggallery