За добротата, позлатила добрия селянин и алчността на богаташа, наказана подобаващо от мъдрата лястовица, с приказка от сладкодумните разказвачи Якоб и Вилхелм Грим. 

(Still Life with Two Jars and Two Pumpkins, 1885, by Vincent van Gogh)

Златната тиква 

Живял някога беден човек. Той имал малко парче земя, която обработвал с много труд. Когато настъпила пролетта, беднякът отишъл да изоре нивата си. Внезапно видял, че в небето лети лястовица. Тя долетяла до нивата и започнала да се спуска надолу, но изведнъж паднала на земята като камък. Изтичал сиромахът и видял, че едното й крило е счупено. Взел нежно лястовицата и бързо я отнесъл вкъщи. Там прегледал счупеното крилце, намазал го с мехлем от билки и го превързал.

Дълго се грижил бедният селянин за болната птичка. Накрая счупеното крило зараснало и лястовичката отлетяла. Щом завършил оранта, сиромахът отишъл да засее нивата. Изведнъж долетяла същата лястовичка и пуснала на земята три тиквени семки. Човекът ги засадил и след няколко дни пораснали три огромни тикви. Селянинът ги поливал, окопавал и плевил, докато узрели. Тогава ги занесъл вкъщи и поканил на гости свои роднини и приятели. Опитал се да разреже тиквите, за да ги опече, но нито един нож не могъл да пробие кората им. Накрая сиромахът взел брадвата си и с всичка сила ударил една от тиквите. Тя се разцепила и беднякът видял, че вътре е пълна с жълтици. Бързо разсякъл и останалите две тикви, които също били пълни със злато. Зарадвал се сиромахът, разделил богатството с гостите си, бедни като него, и всички заживели охолно.

В съседство живеел един богаташ. Един ден той дошъл при сиромаха и го попитал:

— Какво направи, че изведнъж забогатя толкова много?

Сиромахът искрено му разказал цялата история.

„Ех, да можех и аз да имам толкова злато!“ — помислил си богаташът и тръгнал към полето. Там видял една лястовичка. Тихо се промъкнал и я ударил по крака с един камък. После взел птицата, занесъл я вкъщи и започнал да я лекува. След няколко дни птичката отлетяла. Всеки ден богаташът излизал на полето и чакал лястовичката да му донесе семена. Един ден тя долетяла и му пуснала две семки. Той ги засадил и скоро се родили две тикви. Когато узрели, богаташът ги отнесъл вкъщи и поканил гости. Щом ударил едната тиква с ножа, тя се разцепила и от нея излязъл рояк оси, които така нажилили богаташа и гостите му, че целите се подули, нищо не виждали и не чували. Това било наказанието на птичката за алчния богаташ.

Из: „Приказки“, Братя Грим, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2007 г.
Картина: Still Life with Two Jars and Two Pumpkins, 1885, by Vincent van Gogh; chinaoilpaintinggallery