Безумният се утешава с миналото, слабоумният - с бъдещето, умният - с настоящето.

В младостта човек пилее здравето си, за да спечели пари, а в старостта - пари, за да откупи здравето си, но досега това никому не се е удало.

Глупакът и невежата имат пет признака:
- сърдят се без причина;
- говорят без нужда;
- променят се неизвестно защо;
- месят се в това, което не ги засяга;
- не съумяват да различат този, който им желае доброто, от този, който им желае злото.

Даже този, който е далеко, е до теб, ако е в сърцето ти. Даже този, който е до теб, е далеко, ако мислите ти са далеч от него.

Ако един е победил хиляда пъти хиляда души в сражение, а друг е победил един път себе си, неговата победа е по-голяма.

Ползата от книгата за този, който си няма собствен ум, е като ползата от огледалото за слепия.

Не е имало още случай неизпечено гърне да задържи вода, ситото - фино брашно, а женското сърце – тайна.

Подобно на любящ баща кралят трябва да брани народа си от крадци, чиновници, нашествие на вражески пълчища, от фаворитите си и от собствената си алчност.

Жената с един бърбори, друг гледа кокетно, за трети мисли. Кой и е мил?

В това да превъзхождаш другите няма нищо благородно. Истинското благородство е в това да превъзхождаш предишния си аз.

Източник: prit4ite.blogspot.com
Изображения: Horace Van Ruith