„Мечтата е обещанието за онова, което ще бъдете един ден; вашият идеал е пророчеството за онова, което един ден ще се осъществи.“

Мечти и идеали

Който храни красива мечта и възвишен идеал в сърцето си, един ден ще ги осъществи.“

Мечтателите ще спасят света. Както видимото се крепи от духовното, така човечеството, при всичките му изпитания, грешки и страдания, се поддържа от красивите мечти на самотните си мечтатели.

Човешкият род не може да забрави своите мечтатели; не може да остави идеалите им да избледнеят и отмрат. Той живее с тях - припознава ги като реалност, която един ден ще види и разбере.

Композитори, скулптори, художници, поети, пророци, мъдреци - това са творците на идещия свят, архитектите на рая. Светът е красив, благодарение на тях; без тях едва кретащото човечество ще загине.

Който храни красива мечта и възвишен идеал в сърцето си, един ден ще ги осъществи. Колумб мечтал за други земи и ги е намерил; Коперник си е представял други светове и безкрайна вселена и ги е открил; Буца е получил видение на духовен свят с безупречна красота и съвършен мир и е влязъл в него.

Насърчавайте мечтите си; насърчавайте идеалите си; насърчавайте музиката, която извира от сърцето ви, красотата, която се оформя в ума ви, изяществото, което обгръща най-прекрасните ви мисли, защото от тях ще произтекат всички блажени условия, цялото райско обкръжение; от тях, ако им останете верни, най-накрая ще се изгради светът ви.

Пожелай, и ще получиш; имай стремеж, и ще го осъществиш. Нима трябва най-долните ни желания да бъдат възнаградени в цялата си пълнота, а най-чистите ни стремления да останат лишени от съдържание? Не са такива законите на вселената; това никога няма да стане. „Поискай, и ще ти дадат.“

Имайте възвишени мечти и, каквито са мечтите ви, такива ще станете. Мечтата е обещанието за онова, което ще бъдете един ден; вашият идеал е пророчеството за онова, което един ден ще се осъществи.

Най-големите постижения отначало и за известно време са били мечти. Дъбът спи в желъда; птицата чака в яйцето; във възвишената мечта на душата се заражда ангел. Мечтите са кълновете на действителността.

Състоянието на живота ви може да не е благоприятно, но няма да остане такова, ако имате идеал и се стремите да го осъществите. Не е възможно да го имате вътре и да останете без него.

Ето - една млада жена и един млад мъж, и двамата притиснати от бедност и тежък труд; работещи дълги часове в тесен цех; необразовани и без висши качества. Но и двамата мечтаят за по-добри неща; мислят за интелект, изтънченост, елегантност и красота. Създават в съзнанието си идеалния живот; видението за по-голяма свобода и по-широк кръгозор ги обладава; то не им дава спокойствие и ги тласка към действие, и така те използват свободното си време и средства, колкото и малко да са те, за да развият скритите си сили и заложби. Много скоро умовете им са толкова променени, че цехът вече не може да ги задържи. Той е толкова неадекватен за мисленето им, че отпада от живота им като отесняла дреха и, изправени пред все повече възможности, подхождащи на увеличените им способности, те го напускат завинаги.

Години по-късно ги виждаме като зрели хора. Намираме ги, всеки по свой неповторим начин, господари на силите на ума, които им дават огромно влияние и почти несравнима мощ. В ръцете си държат вървите на титанични отговорности; говорят и променят животи; мъже и жени попиват думите им и копират характерите им; и, като слънцето, те стават светлия център, около който се въртят безброй съдби. Те са осъществили мечтата на младостта си. Превърнали са се в своите идеали.

Ти също, млади читателю, ще осъзнаеш, че мечтата - не вялото пожелание - на сърцето ти, била тя порочна или красива, или нещо средно между двете, винаги ще се стреми към онова, което ти, тайно, най-много обичаш. В ръцете ти ще бъдат дадени точните резултати на собствените ти мисли; ще получиш, каквото си заслужил - нито повече, нито по-малко.

Какъвто и живот да водиш сега, ти ще затънеш, ще останеш или ще се издигнеш с мислите си, с мечтите си, с идеала си. Ще станеш ограничен като тесногръдото си желание или велик като възвишения си стремеж.

Както красиво го е казал Стантьн Къркхам Дейвис:

„Може да водиш бакалски сметки, но в един момент ще излезеш през вратата, която дълго е изглеждала непреодолима бариера пред идеалите ти, и ще се озовеш пред публика - все още с писалката зад ухото и петната от мастило върху пръстите - и там, и тогава, като порой ще се излее вдъхновението ти.

Може да пасеш овце, но в един момент ще отидеш в града - недодялан и смаян - и ще попаднеш, с дръзкото напътствие на духа, в работилницата на някой майстор; и след време той ще каже: „Нямам повече на какво да те науча. “ Тогава ти ще станеш майстор, който съвсем доскоро е мечтал за велики неща, докато е пасял овцете. Ще оставиш триона и дъската и ще се заемеш да преобразяваш света. “

Глупавите, невежите и мързеливите виждат само привидния резултат от нещата, а не самите неща; говорят за късмет, съдба и шанс. Когато видят някой да забогатява, казват: „Какъв късмет извади!“ Като гледат друг да се прочува като велик учен, възкликват: „Какъв галеник на съдбата!“ А, забелязвайки благотворния характер и влиятелността на трети, отбелязват: „На всяка крачка го съпътства шансът!“

Не виждат изпитанията, неуспехите, борбата, през които доброволно са преминали тези хора, за да натрупат жизнения си опит; не подозират какви жертви са направили, какви дръзки усилия са положили, каква вяра са мобилизирали, за да преодолеят привидно непреодолимото и да осъществят мечтата на сърцето си. Те не знаят за тъмнината и терзанията; те само виждат светлината и радостта и наричат това „късмет“; не виждат дългия и мъчителен път, а само постигнатата цел, и го наричат „щастлива съдба“; не разбират процеса, а виждат само резултата, и го наричат „шанс“.

Във всяко човешко начинание има усилие и има резултат; и величината на усилието е мерило за резултата. Това не е шанс. Така наречените дарби, сили, материални, интелектуални и духовни заложби са плодове на усилие; те са реализирани мисли, постигнати цели, осъществени мечти.

Мечтата, която величаете в ума си, идеалът, на който се прекланяте в сърцето си - с това ще изградите живота си и това ще станете.

Из: „Мислещият човек“, Джеймс Алън, изд. „Скайпринт“, 2013 г.
Изображение: DALL-E