„Защо отношенията с хората представляват корекция на карма? Защото целият ви живот се гради в зависимост от вашите отношения към хората. А към хората се отнасяте така, както се отнасяте към себе си.“

Коригиране на кармата

Веднага бързам да ви предупредя, че реална корекция на карма може да настъпи само в случай, че отношенията ви с хората се променят НА ИСКРЕНА ВЪТРЕШНА ДУХОВНА ОСНОВА. Невъзможно е да промените отношението си към човек, към който продължавате да изпитвате рязка антипатия или когото ненавиждате с привидна или ледена вежливост.

Какво представлява искрената промяна на отношението към хората? Това означава човек искрено, с неподправена радост, с положителни емоции и с мотивация на всяко от седемте енергийни нива да промени структурата на своята карма, да я приведе в програмирания вид, който за всеки човек е индивидуален и съответства на неговата същност. Желаейки това вътрешно, човек променя своето отношение, отработвайки всичките седем плана на кармичните си структури.

Нека разгледаме най-простия и разпространен пример:

* Никой не иска да боледува. Всички мечтаят да имат крепко здраве и да не усещат физическата болка, съпътстваща болестите. Но някой продължава да води „заседнал“ начин на живот, да пуши, да пие и да страда от последствията на своите действия, тоест - да боледува. Той иска да бъде здрав, но не иска сам да направи нищо, за да постигне това (не иска да се променя). А друг всяка сутрин прави гимнастика, изпълнява упражнения, дори това да бъдат упражненията, описани в някоя от моите книги, а резултатите са същите - продължава да боледува и не изглежда много по-здрав от своя „залежал се“ приятел. Защо?

Отговорът е прост - защото се стреми към своето здраве само с ума си. Той разбира, че може да избегне проблемите, които го разболяват; знае какво трябва да прави и изпълнява всички предписания... но насила. Оздравителните процедури, изпълнени без вътрешна радост, не носят здраве. На тялото е необходима вашата искреност.

* Млада девойка страда от прекомерно тегло. Тя взима моята книга „Отслабни“ и започва всекидневно да изпълнява упражненията. Всичко й коства големи усилия, гимнастиката предизвиква тягостни чувства, а в главата й се върти само една мрачна мисъл: „Все едно, няма да ми помогне.“ Минава известно време и, заставайки на кантара, момичето унило констатира: „Ето, няма никакъв резултат. Така си знаех...“

В нищо и никъде няма да постигнете резултат, ако се стремите към него само с ума си. Целият път (работата по постигането на резултата) трябва да се върви на фона на вътрешна радост – само тогава успехът ви е гарантиран. 

Девойката върши своята работа на фона на формирана отрицателна доминанта, без следа от каквато и да било радост или дори от удоволствие, без следа от надежда за успех.

Същото може да стане, ако без искрена радост се стремите да промените своите отношения с хората. Защо отношенията с хората представляват корекция на карма? Защото целият ви живот се гради в зависимост от вашите отношения към хората. А към хората се отнасяте така, както се отнасяте към себе си. Това може да бъде доказано с няколко примера:

* Игнат Дементиевич вечно се стреми да угоди на всички. Въпреки че е на петдесет години, с него са на „ти“ дори младите специалисти. Секретарката е свикала да му подвиква, сътрудниците му го изпращат за закуски, а заслуженото от него повишение вече го заобикаля второ десетилетие...

Проблемът на Игнат е, че се страхува от самия себе си. Отношението, което има към себе си, поражда аналогично отношение и към другите хора. Той се страхува от тях. В резултат на тези взаимоотношения с хората Игнат цял живот заема положението на подчинен.

* Георги С. се страхува от жените. Поради собственото си чувство за непълноценност той се жени късно, а отношенията със съпругата му (особено интимните) са истинска катастрофа. За да компенсира този недостатък, Георги пренасочва цялата си активност в работата. Той е строг и властен ръководител, подчинените треперят от погледа му, разговаря с тях рязко, понякога дори оскърбително...

Проблемът на Георги е, че той се смята за неудачник и няма необходимото уважение към себе си. Отнася се и към околните без уважение, защото то му липсва.

* Василий 3. се интересува от жени, които са много по-възрастни от него. С връстничките си се чувства неудобно и дискомфортно. В края на краищата, той се жени за партньорка, която е с десет години по-възрастна от него. Няколко години те живеят в любов и съгласие, след което бракът започва да му дотяга. Когато той е на четиридесет, жена му вече е на петдесет...

Под влияние на едиповия комплекс, формиран още в ранното му детство, Василий се отнася към себе си като към дете. Необходима му е жена-майка, каквато намира, в края на краищата.

* Светлана през цялото време е недоволна от всичко. Независимо с кой говори, тя има усещането, че всички живеят по-добре от нея. Има двустайно жилище, в което живее с мъжа и с дъщеря си. Веднъж говорила със своя съседка, която има тристайно жилище, и дори се разболяла след това. Светлана винаги иска да има същото, което имат нейните приятелки. А щом веднъж реши да иска нещо, по цял ден досажда за това на мъжа си.

Когато човек постоянно завижда на другите, той се отказва да работи върху себе си. В бъдеще завистливата Светлана е обречена не само на болести, но и на всевъзможни нещастия.

Коригирането на кармата ще настъпи едва тогава, когато промените своето отношение към хората. А отношението към хората ще се промени само в случай, че промените отношението към себе си, тоест, когато вътрешно се промените. 

Вътрешната промяна на човека, изменението на структурата на неговата карма настъпва единствено в резултат на работа върху себе си, а не по някакъв друг начин. Всеки съвет относно коригирането на отношенията между хората, даден дори от най-опитния психолог, ще се окаже несъстоятелен без практическа работа върху себе си.

Затова няма смисъл да използвате който и да е съвет от тази книга, за да промените живота и съдбата си (карма) към по-добро. Започнете да работите на практика. Работете всекидневно и с радост. Започнете тренировки с физическата част на карма, след това пристъпете към словесната част на карма и резултатите, които можете да постигнете, ще ви се сторят фантастични.

Избрано от: „Излекувай съдбата си“, Андрей Левшинов, изд. „ Анхира“, 2007 г. 
Снимка: DALL-E