...

Да идеш на гощавка и да останеш гладен, да облечеш красиви дрехи и да премръзнеш. – Означава, че да робуваш на етикета или на суетата води до неудовлетворение - красивите дрехи не топлят; ако ядеш колкото е възпитано, може да не се заситиш.

Смелите не убиват, убиват страхливците; дългият меч не убива, убива късият. – Техните воини били въоръжени с по един дълъг и един къс меч. В двубой с дългия можеш да раниш противника си, но трудно можеш да го убиеш, докато да го намушкаш с късия е лесно. Оттук произтича сравнението.

Многото приказки превръщат приятелите във врагове, многото мисли водят до загуба на родината. – Втората част се отнася до хора, които твърде пресметливо се отнасят към това, къде да живеят.

През лятото пази желязото, през зимата – съдовете с вода, а през цялото време си дръж устата затворена.

Първо подхвърлил питката, после си отворил устата.

Да говориш е като мехурчета по водата, да вършиш – като злато.

Големите хора нямат коса на главата, високите планини – трева на върха.

Роденият оратор е господар на хората, роденият майстор – техен слуга.

Източник: prit4ite.blogspot.com
Снимки: Unsplash