Шансовете да бъдете ухапани от куче, зависят от емоционалното ви състояние

(Sympathy, c.1878, by Briton Riviere)

Изследователи от Университета в Ливърпул се усъмнили в официалната статистика по повод ухапванията от кучата, представена от властите във Великобритания и решили сами да изследват колко често кучетата нападат хора и най-вече – кой е най-силно застрашен от тяхната агресия.

За своето изследване учените се допитали до близо 700 души от неголямо градче в графство Чешър. Въпросите към тях - кога за последен път са били ухапани от куче, потърсили ли са медицинска помощ след инцидента, какво отношение изобщо имат към кучетата и т.н. Освен това, учените задали и серия въпроси, с помощта на които можели да оценят някои важни личностни параметри и състояния.

Според проучването се оказва, че кучетата нападат и хапят хората 2.5 пъти по-често, отколкото утвърждава официалната статистика. Много по-интересен е фактът, кого по-често нападат кучетата и кого – по-рядко. Мъжете са почти 2 пъти по-често атакувани, отколкото жените. На децата и подрастващите до 16 години се падат 44% от случаите. Ухапванията от непознати кучета се случват в 55% от ситуациите.

(Fidelity, 1869, by Briton Riviere)  

Най-интересното от изследването, споделено в списание Journal of Epidemiology and Community Health, е свързано с личностните характеристики. Хората, които са тревожни, раздразнителни, намират се в депресия, накратко – които са емоционално нестабилни, рискуват да бъдат ухапани от кучета по-често. Учените установяват много ясна взаимовръзка – колкото по-тревожен е човек, толкова по-голяма е вероятността да бъде ухапан.

Изследователският екип от Ливърпулския Университет не навлиза в подробности и тълкувания, но може да се предположи, че мъжете, както и малките деца и подрастващите, които са най-рисковата група, по-често се отнасят агресивно и непредвидимо с животните, провокирайки тяхната агресия. Високата честота на ухапвания от „непознати” кучета също е очевидна и лесно обяснима – със куче, което добре познавате, вие знаете как да се отнасяте.

Що се отнася до емоционално нестабилните хора, може да се предположи, че заети със своите преживявания, те обръщат малко внимание на окръжаващия ги свят и подчинявайки се на собствените си нестабилни емоции, също провокират кучетата със съответна сходна реакция.

Източник: nkj.ru
Картини: Wikipedia; заглавна - ‘Highland Dogs’, Sir Edwin Henry Landseer, c.1839