лято

Всичко, което весели погледа през лятото, през август навява униние ♥ Антон П. ЧЕХОВ
Всичко, което весели погледа през лятото, през август навява униние ♥ Антон П. ЧЕХОВ