любов към себе си

Който напълнява от нерви, развива симптом, изпълняващ задачата да запази равновесието му ♥ Рюдигер ДАЛКЕ
Който напълнява от нерви, развива симптом, изпълняващ задачата да запази равновесието му ♥ Рюдигер ДАЛКЕ