любов към себе си

Там, където има срам, на любовта към себе си й е трудно да израсне ♥ Меган ЛОГАН
Там, където има срам, на любовта към себе си й е трудно да израсне ♥ Меган ЛОГАН